Promotiebeurs voor docent-onderzoeker Nienke Reessink: ondersteunen van zelfregulatie binnen de pabo-instelling

03-07-2023

Nienke Reessink, docent-onderzoeker bij Iselinge Hogeschool, heeft een prestigieuze beurs ontvangen, genaamd de promotiebeurs voor leraren. Het doel van deze beurs is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de samenwerking tussen universiteiten en andere onderwijsinstellingen te versterken. In haar onderzoek richt Nienke zich op het ondersteunen van zelfregulatie binnen de pabo-instelling.

Zelfregulatie, oftewel het vermogen om zelfstandig je eigen leerproces te sturen, is belangrijk voor zowel studenten aan de pabo als voor beginnende basisschoolleerkrachten. Pabo-studenten worden namelijk aangemoedigd om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren, wat een grotere mate van zelfregulatie vereist. Aan de andere kant hebben startende basisschoolleerkrachten zelfregulatie nodig om verder te groeien in hun professionalisering.

Om de zelfregulatie van (toekomstige) basisschoolleerkrachten te ondersteunen, wil Nienke digitale nudges introduceren in het blended curriculum van de pabo-opleiding. Digitale nudges zijn subtiele aanmoedigingen die studenten helpen om reflectief te denken en op de lange termijn zelfregulatie te bevorderen. Het wordt verwacht dat deze interventie ook effect kan hebben op de mate van zelfregulatie die beginnende basisschoolleerkrachten ervaren.

Nienke heeft de komende vijf jaar de tijd om haar onderzoek uit te voeren, wat uiteindelijk zal resulteren in een promotie. Bij haar onderzoek werkt ze samen met de Universiteit van Maastricht en de Open Universiteit. Deze samenwerking maakt het mogelijk om verschillende expertises te combineren en een waardevolle bijdrage te leveren aan het onderwijsveld.