Subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor project van Academische Werkplaats Iselinge Hogeschool rondom slavernijverleden

19-01-2024

Doetinchem, 19 december – De academische werkplaats en minor van Iselinge Hogeschool Historisch redeneren rondom slavernij en ons slavernijverleden heeft een subsidie ontvangen van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor hun project "Ontmoeting en samen leren over ons slavernijverleden".  Het project, gericht op groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs, heeft als doel begrip, empathie en bewustwording te bevorderen door diverse perspectieven op het slavernijverleden te belichten.
 

De betrokken pabostudenten, docent-onderzoekers en educatieve professionals ontwikkelen onderzoekende geschiedenislessen die zich richten op verschillende aspecten van slavernij en het Nederlandse slavernijverleden, waarbij leerlingen gaan werken met echte histrosiceh bronnen en verschillende redeneervaardigheden ontwikkelen. Een belangrijk aspect van het project is de uitwisseling tussen leerlingen van een aantal Achterhoekse scholen en leeftijdsgenoten van scholen in Suriname en het Caraïbische deel van Nederland. Naast dat ze elkaar leren kennen en over elkaars leven uitwisselen, vertellen de leerlingen van de overzeese scholen over wat zij over slavernij leren en wat zij vinden dat Nederlandse leerlingen hierover zouden moeten leren. Deelnemende scholen in de Achterhoek krijgen hierbij ook een gastles door Maria Karg aangeboden.

Gedurende het project worden de gemaakte lessenseries beschikbaar gesteld aan alle scholen die geïnteresseerd zijn, waardoor de impact van het project verder wordt uitgebreid. Iselinge Hogeschool dankt het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de erkenning en financiële ondersteuning en bevordering van het begrip en bewustwording van ons slavernijverleden in het Nederlandse onderwijs.

Onderzoek naar historisch redeneren en onderzoekend geschiedenisonderwijs rondom ons slavernijverleden kent een rijke geschiedenis op Iselinge Hogeschool. Yolande Potjer doet als docent-onderzoeker op Iselinge Hogeschool onderzoek naar deze thema’s en zorgt samen met collega’s, studenten en professionals voor de doorvertaling van de theorie naar praktisch inzetbare ontwerpen.