Vacature lid Raad van Toezicht

Vanwege het regulier aftreden na twee termijnen van een van de leden, is de RvT van Iselinge Hogeschool op zoek naar een nieuw lid, tevens lid van de remuneratiecommissie. Onze RvT bezit al ruime expertise op het gebied van onderwijs, organisatie en politiek/bestuurlijke zaken. Wij zoeken  bij voorkeur iemand die ons kan aanvullen met kennis op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering van (onderwijs)organisaties of duurzaamheid. Daarnaast is affiniteit/regionale binding met de Achterhoek/Liemers een pré en kun je meedenken over de uitwerking van de demografische ontwikkelingen op de organisatie.

Stichting Iselinge Hogeschool zoekt per 1 september a.s. een:

Lid Raad van Toezicht/lid renumeratiecommissie

Stichting Iselinge Hogeschool is een onderwijs- en kennisinstelling in het educatieve domein in Oost-Gelderland (Doetinchem) met ca.500 studenten en 62 medewerkers (ca. 41 FTE). De hogeschool biedt de opleiding tot leraar basisonderwijs aan in drie opleidingsvarianten: 
1) voltijd regulier, 2) voltijd academisch en 3) deeltijd en een Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad-PEP). Het is de enige hogeschool in deze regio. Stichting Iselinge Hogeschool ziet het als haar maatschappelijke opdracht om studenten toekomstbestendig op te leiden voor het educatieve domein om zo een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van de regio. De hogeschool heeft een spilfunctie bij de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs in de regio. Stichting Iselinge Hogeschool ontwikkelt zich tot dé kennisinstelling in de regio voor opleidingen en leven lang ontwikkelen in het pedagogisch-educatieve domein, een kennisinstelling waarin onderwijs en praktijkgericht onderzoek elkaar versterken.

De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de instelling, in het bijzonder op het college van bestuur, en houdt daarbij rekening met het instellingsbelang en het publieke belang. De toezichthoudende taak richt zich, naast de financiële situatie op korte en langere termijn, met name op (de uitvoering van) het strategisch meerjarenbeleid, de bestuurskwaliteit, de financiële meerjarenraming, de kwaliteit van het onderwijs en het interne risicomanagement. De Raad van Toezicht hecht aan het dienen van het publieke belang en vervult zijn maatschappelijke opdracht door zorg te dragen voor kwaliteit, de continuïteit en de verantwoording van Stichting Iselinge Hogeschool.

Alle leden van de Raad van Toezicht handelen in het belang van de doelstellingen van Stichting Iselinge Hogeschool zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij affiniteit hebben met het (hoger) onderwijs en de sectoren van het, voor Stichting Iselinge Hogeschool, relevante beroepenveld in de regio Achterhoek en De Liemers en op hoofdlijnen vertrouwd zijn met de ontwikkelingen in het (hoger) onderwijs.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zijn we op zoek naar een aanvulling van expertise van de raad. Een nieuw lid die de Raad van Toezicht versterkt bij het vervullen van haar taken in het licht de ontwikkelingen die Iselinge Hogeschool beïnvloeden. Iselinge Hogeschool bevindt zich in een dynamische omgeving waarin vraagstukken en uitdagingen rondom digitalisering,  demografische ontwikkelingen en duurzaamheid vragen om toekomstgericht en waarde gedreven toezicht. 

Voor het lid Raad van Toezicht is expertise op het gebied van duurzaamheid en/of digitalisering van belang. Dit omvat:

  • Een strategische visie op de organisatieontwikkeling van een middelgrote (onderwijs)organisatie in een krimpregio;
  • Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van digitalisering van (onderwijs)organisaties en de gevolgen voor organisatieontwikkeling;
  • Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid, zowel op beleidsmatig als op operationeel vlak;
  • Het kunnen fungeren als vraagbaak/klankbord voor de directeur-bestuurder op het gebied van toekomstbestendige organisatieontwikkeling.

Regionale binding is een pre.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mr. drs. A. Bestebreur MPA, lid RvT via 06-57 72 95 57.

Uw belangstelling voor de functie kun u tot en met 4 juni a.s. kenbaar door het sturen van een motivatiebrief en cv naar karine.wullink@iselinge.nl.

Gesprekken worden gepland op woensdag 21 juni a.s. tussen 18 en 21 uur.