Aanmelden voor meeloopdag

Wil je een les volgen van de voltijd pabo, deeltijd pabo of Ad Pedagogisch Educatief Professional?  
Meld je dan aan voor een meeloopdag (pabo voltijd) of meeloopavond (pabo deeltijd of Ad-PEP). 

Zodra wij jouw aanmelding voor een meeloopdag- of avond hebben ontvangen nemen wij contact op om je uit te nodigen op een dag/avond waarop voldoende lessen worden aangeboden. Je loopt dan samen met 2 of 3 andere geïnteresseerden mee met een student en de lessen die hij/zij volgt die dag of avond.

Wanneer je iemand kent die studeert bij Iselinge Hogeschool en af wilt spreken met deze student voor een meeloopdag of meeloopavond kan dat natuurlijk ook. Geef dan aan in het formulier bij 'Opmerkingen' wie de student is en of je zelf contact opneemt of dat wij dat zullen doen. Wanneer het mogelijk is kun je met die student, in overleg, eventueel ook een dag meelopen op stage.