Academische pabo

Wil je meer uit je studie halen en lijkt een universitaire studie je een uitdaging? Wil je een excellente leerkracht worden? En wil je recente innovatieve trends in het onderwijs volgen? Doe dan de academische pabo van Iselinge Hogeschool. Deze unieke opleiding is speciaal ontwikkeld voor vwo-leerlingen en havisten en combineert een praktijkgerichte hbo-opleiding met een uitdagend universitair programma van de Open Universiteit.

Ben jij nieuwsgierig of de academische pabo van Iselinge Hogeschool iets voor jou is? Beantwoord dan de vragen en je ziet gelijk of de academische pabo bij jou past.

Factsheet

Duur opleiding
4 jaar, voltijd
Studielast
10 - 15 uur college, 16 uur stage en 10 - 15 uur zelfstudie per week
Vooropleiding
Diploma vwo, havo
Stages
Twee dagen per week, vier stageweken per jaar, werkplek- en LIO-stage
De academische pabo geeft mij extra uitdaging en meer carrièreperspectief.

Studieprogramma

Binnen de academische pabo word je opgeleid tot een academische leerkracht. Dit houdt in dat je leerkracht wordt, waarbij je extra onderzoeks- en innovatievaardigheden ontwikkelt. Op Iselinge Hogeschool wordt de academische pabo vormgegeven in samenwerking met de Open Universiteit. In vier jaar behaal je een pabodiploma én heb je daarnaast de premaster Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit afgerond. We doen dat met een uitdagend en flexibel curriculum. Je bepaalt tijdens je opleiding steeds meer zelf wat je leert.

Tijdens de opleiding doorloop je vier opleidingsfasen. De eerste twee fasen (opleidingsbekwaam en taakbekwaam) richten zich vooral op het beroep en het verzorgen van onderwijs in de eigen klas. Tijdens de volgende twee fasen (werkplekbekwaam en startbekwaam) stel je zelf een leerroute samen.

 

In dit studiejaar maak je kennis met de verschillende vakken en methodes die in het basisonderwijs gebruikt worden. Ook leer je hoe je goed onderwijs kunt ontwerpen en op welke manier je kinderen echt aan het denken kunt zetten. Je volgt twee modules van de premaster Onderwijswetenschappen, namelijk de module ‘Onderzoekspracticum inleiding data-analyse’ en de module ‘Literatuurstudie’.

Je loopt eerst stage in de onderbouw en daarna in de bovenbouw. Het onderwijs op Iselinge sluit daar direct bij aan. Je leert lesgeven in alle vakken passend bij de bouw waar je stage loopt. Daarnaast werk je samen met klasgenoten in een team aan twee mooie ontwerpen voor de onder- en bovenbouw. In dit studiejaar volg je weer twee modules van de premaster Onderwijswetenschappen, namelijk de module ‘Over leren, onderwijs en instructie’ en de module ‘Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek’.

Vanaf het derde jaar kies jij je persoonlijke leerroute en ga je je specialiseren. Je verdiept je in een leeftijdsgroep (jonge of oude kind) en een schoolvak naar keuze (arts of science). Ook kun je in het buitenland stage lopen en volg je de laatste twee modules van de premaster Onderwijswetenschappen, namelijk de module ‘Wetenschapsfilosofie’ en de module ‘Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek’. Je stelt voor een groot deel je eigen programma samen.

Studieopbouw

De academische pabo leidt jou op tot leerkracht, maar geeft je daarnaast inzicht hoe je een actieve bijdrage kunt leveren aan de verhoging van de kwaliteit in het basisonderwijs. Door middel van theorie en praktijk, kun je een brug slaan tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en onderzoek. De academische pabo is opgebouwd rondom vier rollen die relevant zijn in de beroepspraktijk. 

Binnen deze rol staat het geven van lessen centraal. Je leert hoe een goede instructie is opgebouwd, hoe je leerlingen kunt enthousiasmeren om te gaan leren en hoe je het beste tegemoet kunt komen aan de behoeften van verschillende leerlingen. Ook ga je in op de verschillen tussen de diverse basisschoolvakken, zoals rekenen, taal en de zaakvakken.

Binnen deze rol kijk je vanuit een breder perspectief en met een kritische blik naar het (basis)onderwijs. Hoe hebben we dat in Nederland georganiseerd en hoe doen andere landen dit? Wat vind je daarvan? Hoe zou jouw ideale onderwijssetting eruit zien? Als instructional leader verdiep je je daarnaast in verschillende wetenschappelijke en internationale theorieën rondom ontwikkelen, leren en didactiek. De opgedane kennis probeer je in jouw stage toe te passen en vervolgens reflecteer je tussen jouw praktijkervaring en gelezen literatuur. De nieuwe kennis die je daardoor opdoet, deel je met collega’s om hen te inspireren en aan te sporen om met de opgedane inzichten aan de slag te gaan.

Als innovatief ontwerper wil je graag nieuwe dingen uitproberen om op die manier een bijdrage te leveren aan onderwijsvernieuwing. Jouw creatieve en innovatieve ideeën kun je hier een plek geven. Je leert hoe zo’n ontwerpproces eruit ziet, waarbij je rekening houdt met de behoeften van de gebruikers. De gebruikers kunnen bijvoorbeeld leerkrachten of leerlingen zijn. Op basis van de behoeften en gelezen literatuur maak jij een ontwerp, dat je vervolgens uitprobeert, evalueert en bijstelt.

Als (junior) onderzoeker leer je om op verschillende manieren onderzoek te doen. Je bent nieuwsgierig en wilt weten of en hoe dingen werken, bijvoorbeeld: ‘de manier waarop ik mijn instructie verzorg, is dat ook wel de meest effectieve manier?’. Ook bestuursbreed worden er in het onderwijs vaak onderzoeksvragen gesteld, zoals: ‘welk effect heeft de plusklas op onze hoogbegaafde leerlingen?’. Als (junior) onderzoeker doorloop je een onderzoekscyclus, waarbij je gebruik maakt van verschillende onderzoeksinstrumenten en jouw onderzoeksvaardigheden om hier een antwoord op te krijgen. Vervolgens vertaal je de uitkomsten naar praktische en bruikbare adviezen voor de onderwijspraktijk.

Brochure ac. pabo

Stage

Bij Iselinge Hogeschool vormen de stages een groot deel van het studieprogramma. Tijdens de stages leer je het echte vak. De basisscholen realiseren zich dat ze belang hebben bij het goed opleiden van studenten zoals jij. Meer dan tien basisscholen uit de regio maken deel uit van het netwerk van de academische basisschool.
Deze basisscholen bieden een stageplaats aan academische pabostudenten en houden zich sterk bezig met innovatie en onderzoek. Daarnaast werken er op deze scholen o.a. academisch opgeleide leerkrachten, zodat ze jou ook goed kunnen begeleiden in jouw rollen als onderwijsverzorger, instructional leader, innovatief ontwerper en (junior) onderzoeker. Deze basisscholen bieden niet alleen opleidingsplaatsen voor studenten, maar hebben ook de ‘interne opleidingsstructuur’ op orde. De academische opleidingsscholen zijn gesitueerd tussen Arnhem en Winterswijk. 

Op de academische pabo loop je twee dagen per week stage en zijn er vier stageweken per jaar. Je verdiept je per stage in verschillende onderwijsvormen of aspecten daarvan. Je wordt in je opleiding begeleid door verschillende begeleiders: een studiecoach, opleidingsdocenten en in de stage door een mentor en een schoolopleider.
 

Je hoeft in de eerste twee jaar niet zelf op zoek te gaan naar een opleidingsschool. Onze medewerkers van het stagebureau regelen dat voor je. Zij onderhouden de contacten met de opleidingsscholen in de regio. In het eerste studiejaar begin je met een oriënterende stage en een stage in de middenbouw. In het tweede studiejaar begin je in de onderbouw (groep 1 en 2) en ga je door naar de bovenbouw (groep 6, 7 of 8). In het eerste en tweede jaar loop je twee dagen per week stage en vier keer per jaar een stageweek. In het eerste- en tweede jaar zijn de stagedagen op dinsdag en woensdag. 

In het derde jaar solliciteer jij naar een vacature op een opleidingsschool die je aangeboden krijgt via het stagebureau. Doordat jij zelf mag kiezen waar je stage loopt kun je je specialiseren in een onderwijstype dat jou aanspreekt.

In de LIO-stage leid je zelfstandig een groep kinderen. Je moet voldoen aan de bekwaamheidseisen die wettelijk zijn vastgelegd. Je loopt ten minste 65 dagen LIO-stage.

In jaar drie en vier kun je ervoor kiezen om stage te lopen in het buitenland. Wij werken nauw samen met onderwijsinstellingen in Duitsland, Tsjechië, Denemarken, België, de Nederlandse Antillen, Zuid-Afrika en Suriname.

Opleiden in Oost-Gelderland

 

Iselinge Hogeschool leidt studenten op in nauwe samenwerking met basisscholen uit de regio. Met deze opleidingsscholen vormen we een partnerschap: Opleiden in School, Partnerschap Oost-Gelderland. Iselinge Hogeschool werkt samen met achttien besturen, die samen meer dan honderd basisscholen omvatten. En daar zijn we trots op!

Begeleiding

Iselinge Hogeschool wordt hoog gewaardeerd door studenten door o.a. de fijne begeleiding. Wij begeleiden en ondersteunen je graag in je professionele ontwikkeling. Jouw persoonlijke studiecoach, interne opleider en mentor staan je met raad en daad terzijde. Leraar worden doe je namelijk niet alleen.
Je kunt begeleiding verwachten van de volgende personen:
 

Direct bij de start van je studie maak je kennis met je studiecoach. Deze docent is voor jou de belangrijkste aanspreekpersoon. De studiecoach ondersteunt en coacht je om actief en systematisch te reflecteren over je studie, je stage, keuzes tijdens je opleiding, je studieverloop in relatie tot het beroep van academische leraar of je persoonlijke situatie. Jouw ontwikkeling leg je vast in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Je studiecoach zoekt je ook op in je stageschool.

De schoolopleider is een leerkracht in het basisonderwijs die speciaal is opgeleid om studenten te begeleiden. Jouw opleider komt je begeleiden in je stagegroep en bespreekt samen met jou en je studiecoach de voortgang in de stage. Vaak loop je met meerdere studenten stage in een school en maak je onderdeel uit van een leerteam. De opleider zorgt er dan voor dat er intervisiebijeenkomsten zijn voor alle studenten en mogelijk een aantal leerkrachten op je school.

De mentor op de basisschool is de leerkracht die normaal les geeft in de groep waarin je stage loopt. Je maakt met je mentor afspraken over de activiteiten die je in de groep en in de school uitvoert. Je mentor begeleidt je in de dagelijkse praktijk.

Onze decaan is een belangrijk aanspreekpersoon voor vragen over studiefinanciering, studiekeuze en studievoortgang. Je kunt ook voorafgaand aan de studie al contact met hem zoeken. De decaan weet niet alleen veel over de randvoorwaarden van je studie, maar is ook beroepskeuzeadviseur.

Beroepsperspectief

Je wordt een professionele leerkracht met een kritische en onderzoekende blik op de basisschool en in het werkveld. Iemand waarmee elke directeur uit het onderwijs blij is! Je speelt een voortrekkersrol in het onderwijs en je kunt na de opleiding ervoor kiezen om te gaan werken in het onderwijs. Voorbeelden van doorgroeimogelijkheden:

 • Als je het programma van Iselinge Hogeschool en de premaster Onderwijswetenschappen afgerond hebt, kun je worden toegelaten tot de universitaire masteropleiding Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit.
 • Je kunt er ook voor kiezen om een leerkracht te worden in het primair onderwijs. In dat geval kun je binnen de basisschool doorgroeien naar een hogere salarisschaal of naar andere functies binnen de school.
 • Je kunt met het diploma van de academische pabo ook solliciteren naar functies in bijvoorbeeld:
  • onderwijsinstellingen;
  • universiteiten;
  • het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
  • SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling;
  • IJsselgroep, APS, CPS, KPC, CITO;
  • overige educatieve instellingen.

Toelating

Je kunt je inschrijven voor de academische pabo van Iselinge Hogeschool als je een diploma vwo hebt of wanneer je een goede leerling was op de havo. Wanneer je je hebt ingeschreven, ben je nog niet toegelaten. Voordat je wordt toegelaten is er namelijk een intake-procedure. Naast de standaard onderdelen van de beroepskeuzecheck, verwachten we van studenten die opteren voor de academische pabo het behalen van de landelijke rekentoets. 

Iedereen die naar de pabo wil en geen vwo-diploma heeft of hbo-opleiding heeft afgerond, moet aan toelatingseisen voldoen. Dit betekent onder andere dat je moet aantonen over genoeg kennis te beschikken over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Lees meer:

Heb je een vwo-diploma, dan hoef jij de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek niet te maken.

Als je een havodiploma hebt behaald en havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis voldoe je aan de toelatingseisen voor die vakken. Voor natuur en techniek geldt dat je aan de eisen voldoet wanneer je een havodiploma hebt behaald en je havo-eindexamen hebt gedaan in natuurkunde, biologie of NLT (Natuur, Leven en Technologie).

Als je geen havo-eindexamen hebt gedaan in (één van) de vakken of op het mbo zit, kun je door het maken van een toelatingstoets per vakgebied aantonen dat je al genoeg weet van dat vakgebied.

Met ingang van 1 september 2022 verandert er iets rondom de extra toelatingseisen en de inzet van de toelatingstoetsen voor de pabo. Studenten hebben dan ook in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nog de mogelijkheid om aan de extra toelatingseisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek te voldoen. Dit staat ook op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Studenten zijn wél verplicht om voor de start van de opleiding de toelatingstoets te maken van de vakgebieden waarvoor zij nog niet aan de toelatingseisen voldoen. Per instroommoment mag per vak aan twee toetsafnames worden deelgenomen. Wij raden je met klem aan om beide toetskansen per vak te benutten.
Studenten die vanaf 1 september 2022 willen beginnen met de pabo hoeven niet langer al voor de start van de pabo de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek gehaald te hebben. Je krijgt hier in het eerste jaar van inschrijving op de pabo voor 1 februari 2023 nog twee kansen voor. Let op, als dit niet lukt, dan moet je alsnog de pabo verlaten.

Na inschrijving voor de opleiding krijg je per vak voor de start van het studiejaar twee keer de kans om de toetlatingstoets(en) te halen. Moet je toelatingstoets(en) maken? Dan ben je verplicht om dit al voor de start van de opleiding te doen. 
Als je beide kansen voor een of meerdere vakken niet haalt, dan kan je wel beginnen aan de pabo. In het eerste jaar van inschrijving moet je dan alsnog voldoen aan de toelatingseis.
Rond je voor de start van de opleiding de toelatingstoets(en) met een voldoende af, dan hoef je in het eerste jaar van je studie geen toelatingstoetsen of opdrachten meer te maken om te laten zien dat je aan de toelatingseis voldoet. Je kunt je dan volledig richten op je studie.
Wanneer je toelatingstoetsen moet maken, is het verstandig om je daar zo snel mogelijk voor in te schrijven.

De uitslag van de toelatingstoetsen is vijf jaar geldig. Kijk voor data van de toelatingstoetsen, de voorwaarden en details op  www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Meer informatie
Met vragen kun je altijd mailen naar info@iselinge.nl of kijken bij de veel gestelde vragen op de website  www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

 

Om havoleerlingen en mbo-studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de toelatingstoetsen voor de pabo is er hulp beschikbaar. Deze hulp bestaat uit leermaterialen die je kunt vinden via: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl en je kunt op Iselinge Hogeschool de zomercursus volgen.

Studenten die naar de academische pabo van Iselinge Hogeschool gaan dienen voordat ze met de opleiding starten een landelijke rekentoets te halen. De toets is gepland op de introductiedag.

Veel toekomstige studenten vragen ons of het mogelijk is om al voorafgaand aan hun studie aan onze hogeschool de rekentoets te maken. Iselinge Hogeschool wijst hen graag op deze mogelijkheid en we raden toekomstige studenten aan hieraan deel te nemen. De volgende landelijke afspraken gelden hierbij.

Voor leerlingen in het voorlaatste schooljaar:

 • Leerlingen (vwo 5, havo 4, mbo) mogen op de pabo de rekentoets komen maken.
 • Leerlingen die op dat moment de toets halen hoeven deze op de pabo niet meer te doen en ontvangen een certificaat, waarop staat dat ze de toets behaald hebben.
 • Leerlingen die de toets niet halen, kunnen tijdens de periode voorafgaand aan hun studie gericht oefenen met de onderdelen die nog problematisch zijn. 
 • De decaan van de mbo- of vo-school meldt de leerlingen aan bij Iselinge Hogeschool. Van de leerlingen worden de volgende gegevens doorgegeven: naam en e-mailadres. Deze gegevens kunnen per e-mail naar: tilly.tunzi@iselinge.nl.
 • De resultaten van de leerlingen (en eventuele certificaten) worden door Iselinge Hogeschool naar de decaan van de mbo- of vo-school gestuurd.

 

Vrijstellingen en EVC's
Misschien kom je in aanmerking voor vrijstellingen, omdat je eerder verworven competenties hebt (EVC’s), of elders toetsen hebt gehaald. Het is de taak van het EVC-bureau om deze in relatie te brengen met de eisen van onze opleiding. Afhankelijk van je achtergrond, doet het EVC-bureau een onderzoek. Een onderzoek kan bestaan uit het wegen en waarderen van diploma’s en certificaten die een verzoek tot vrijstelling ondersteunen. Het onderzoek kan echter ook vergezeld gaan van toetsen, analyseren van toetsresultaten en gesprekken.

Vrijstellingen moeten voorafgaand aan de opleiding worden aangevraagd. Tijdens de opleiding worden door het EVC-bureau geen vrijstellingen meer verleend.

Over het algemeen gaat het EVC-bureau zeer terughoudend om met vrijstellingen. Zeker voor het deeltijd verkorte opleidingstraject worden doorgaans geen vrijstellingen verleend.

Vermoed je dat jij in aanmerking komt voor vrijstellingen, dan kun je een aanvraag indienen bij het EVC-bureau. Het EVC-bureau zal onderzoek doen en op grond daarvan een advies uitbrengen aan de examencommissie.

Voor het wegen en waarderen van diploma’s of certificaten kun je tot 1 september bij het EVC-bureau terecht. Wil je meer weten, stuur dan een bericht naar evcbureau@iselinge.nl.

Aan de weging van een eerder behaald diploma of certificaten zijn geen kosten verbonden.

Ben je 21 jaar of ouder, maar niet in het bezit van één van de vereiste diploma's, dan is er een andere mogelijkheid om toch toegelaten te kunnen worden. Je kunt dan door middel van dit formulier bij het EVC-bureau een toelatingsonderzoek aanvragen. Als je dit toelatingsonderzoek met goed gevolg aflegt, kun je starten in de vierjarige voltijdopleiding. Voor een toelatingsonderzoek voor studiejaar 2020-2021 kun je je melden tot uiterlijk 1 juni als je in september wilt starten.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek, het maken van een motivatietest, de landelijke toets rekenen en een schrijfopdracht. Vervolgens wordt een criteriumgericht interview afgenomen. De resultaten hiervan worden met jou besproken en op basis daarvan wordt door het EVC-bureau een voorstel gedaan aan de examencommissie. Deze commissie beslist uiteindelijk over de uitslag. Ook dien je de toelatingstoetsen: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek te behalen. Als je een verzoek tot inschrijving doet, krijg je informatie over het aanmelden voor de toelatingstoetsen. 

Kosten
De kosten van een toelatingsonderzoek bedragen € 165,-.

Inschrijven

Je kunt je niet meer inschrijven voor de academische pabo voor studiejaar 2022-2023. Neem contact op via info@iselinge.nl als je hier vragen over hebt. 

 

Studiekeuzecheck

Nadat wij jouw verzoek tot inschrijving hebben ontvangen, krijg je een bevestiging en een uitnodiging voor de studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck bestaat uit een verplichte beroepsoriëntatie op een basisschool en een studiekeuzecheckdag op Iselinge Hogeschool.
Wij verwachten wel dat je komt voor de studiekeuzecheckdag.

Tijdens de studiekeuzecheckdag op Iselinge Hogeschool krijg je informatie over de opleiding en neem je deel aan de WISCAT rekentoets en de Hogeschooltaal toets. Voor de WISCAT rekentoets moet je voldoen aan een minimale norm om een positief advies te krijgen. Heb je de WISCAT (pabo) rekentoets al gehaald? Dan hoef je die niet opnieuw te maken.

’s Middags krijg je een studiekeuzegesprek met een studiecoach van Iselinge Hogeschool. Dit gesprek voer je samen met een aantal medestudenten en de studiecoach. Door middel van dat gesprek willen we je een zo goed mogelijk advies geven, zodat we samen weten dat jouw studiekeuze de juiste is. Eventueel geven we je het advies om in een andere opleidingsvariant te starten of helemaal niet te starten. Als je je hebt ingeschreven voor 1 mei dan is het advies niet bindend. Heb je je na 1 mei aangemeld, dan is het bindend.

 

Kosten

De studiekosten voor de academische pabo bestaan uit:

 • Het collegegeld voor studiejaar 2022-2023 is door de overheid vastgesteld op € 2209,-. Bekijk de collegegeldwijzer om te zien wat in jouw situatie de kosten zijn. 
 • De kosten voor boeken in het eerste jaar zijn het hoogst; deze bedragen ongeveer
  € 400,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding.

Studiefinanciering
Voor informatie over studiefinanciering en het bestellen van brochures kun je terecht op de site van DUO. Het centrale telefoonnummer van DUO is 050 – 599 77 55. DUO heeft ook een app: ‘Duo Student’.

Voor meer informatie over tegemoetkomingen en subsidies lerarenopleiding verwijzen we je naar DUO

Vanaf studiejaar 2018/2019 kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld (bekijk hier de infographic om te zien of jij voldoet aan de eisen). Actuele informatie is te vinden op de website van Rijksoverheid.nl.

Schrijf je nu in!

Denk jij dat je de pabo wilt gaan doen aan Iselinge Hogeschool? Schrijf je in via Studielink. (Uitschrijven is ook weer mogelijk!)