Startinformatie voor eerstejaars

Je gaat studeren aan Iselinge Hogeschool. Van harte welkom!
Op deze pagina tref je de informatie aan die voor de start van je studie van belang is.

Documenten

Hier vind je de boekenlijsten voor de verschillende pabo opleidingsvarianten van Iselinge Hogeschool. De boeken kun je aanschaffen via een willekeurige boekhandel, de uitgever of via Studystore. 

Informatie voor de start van je studie

Met ingang van 1 september 2022 verandert er zeer waarschijnlijk iets rondom de extra toelatingseisen en de inzet van de toelatingstoetsen voor de pabo. Studenten hebben dan ook in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nog de mogelijkheid om aan de extra toelatingseisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek te voldoen. In maart wordt definitief duidelijk of deze wijzigingen worden doorgevoerd. Dit zal dan ook worden vermeld op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Studenten zijn wél verplicht om voor de start van de opleiding de toelatingstoets te maken van de vakgebieden waarvoor zij nog niet aan de toelatingseisen voldoen. Per instroommoment mag per vak aan twee toetsafnames worden deelgenomen. Wij raden je met klem aan om beide toetskansen per vak te benutten.
Studenten die vanaf 1 september 2022 willen beginnen met de pabo hoeven niet langer al voor de start van de pabo de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek gehaald te hebben. Je krijgt hier in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nog een kans voor. Let op, als dit niet lukt, dan moet je aan het einde van het eerste jaar van inschrijving alsnog de pabo verlaten.

Na inschrijving voor de opleiding krijg je per vak twee keer de kans om de toetlatingstoets(en) te halen. Moet je toelatingstoets(en) maken? Dan ben je verplicht om dit al voor de start van de opleiding te doen. 
Als je beide kansen voor een of meerdere vakken niet haalt, dan kan je wel beginnen aan de pabo. In het eerste jaar van inschrijving moet je dan alsnog voldoen aan de toelatingseis.
Rond je voor de start van de opleiding de toelatingstoets(en) met een voldoende af, dan hoef je in het eerste jaar van je studie geen toelatingstoetsen of opdrachten meer te maken om te laten zien dat je aan de toelatingseis voldoet. Je kunt je dan volledig richten op je studie.
Wanneer je toelatingstoetsen moet maken, is het verstandig om je daar zo snel mogelijk voor in te schrijven.

De uitslag van de toelatingstoetsen is vijf jaar geldig. Kijk voor data van de toelatingstoetsen, de voorwaarden en details op  www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Meer informatie
Met vragen kun je altijd mailen naar info@iselinge.nl of kijken bij de veel gestelde vragen op de website  www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

 

Wanneer je bent aangemeld op Iselinge Hogeschool word je uitgenodigd voor een studiekeuzecheckdag en om een portfolio te maken. Dit portfolio lever je in via jouw eigen Iselinge portal. Meer informatie daarover vind je in de uitnodiging.

 

In het eerste jaar van de pabo moet je de WISCAT-rekentoets behalen. In de eerste lesperiode krijg je lessen die je voorbereiden op deze rekentoets. Deze lessen zijn facultatief.

Voor de studenten van de voltijd- en academische pabo wordt een introductieweek georganiseerd van 29 augustus tot en met 2 september 2022. Lees meer hierover in de volgende alinea.

Voor eerstejaarsstudenten van de deeltijd pabo opleiding is de eerste lesavond een kennismakingsavond en tevens introductie. Informatie over deze eerste lesavond volgt zodra het rooster bekend is.

Op www.iselinge.nl/corona vind je meer informatie over de maatregelen die genomen zijn bij Iselinge Hogeschool rondom het coronavirus. 

Lees hier welke financiële regelingen er zijn voor je studie.

Om stage te kunnen lopen in het onderwijs heb je een verklaring omtrent gedrag (VOG Onderwijs) nodig. Bij de start van je studie dien je deze verklaring te hebben. Wacht dus niet te lang met aanvragen. 

De VOG geef je (digitaal) af bij het stagebureau van Iselinge Hogeschool. Over hoe je jouw VOG kunt afgeven bij het stagebureau, volgt uitleg bij de start van je studie.

Het aanvragen van je VOG kan je doen via:

https://www.vogdesk.nl/vog-aanvragen-onderwijs/

Voltijd pabo

Nadat wij jouw verzoek tot inschrijving hebben ontvangen, krijg je een bevestiging en een uitnodiging voor de studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck bestaat uit een verplichte beroepsoriëntatie op een basisschool en een studiekeuzecheckdag op Iselinge Hogeschool.

 

Samen met een student van Iselinge Hogeschool loop je een dagdeel mee met zijn of haar stage. Je krijgt hiervoor een uitnodiging. De beroepsoriëntatie vindt plaats op een opleidingsschool van Iselinge Hogeschool. De beroepsoriëntatie is waarschijnlijk op een dinsdag. Voor deze beroepsoriëntatie heb je een observatie-opdracht gekregen. Deze kun je na de beroepsoriëntatie uploaden in jouw Iselinge portal. 

Voorafgaand aan de studiekeuzecheck maak je de startopdrachten. Jouw antwoorden op de startvragen lever je uiterlijk 3 werkdagen voor jouw studiekeuzecheckdag in. Tijdens de studiekeuzecheckdag krijg je informatie over de opleiding en neem je deel aan de WISCAT rekentoets en Hogeschooltaal toets. Voor de WISCAT toets moet je voldoen aan een minimale norm om een positief advies te krijgen. Om je voor te bereiden op deze rekentoets adviseren wij je om een oefentoets te maken. Klik hiervoor op deze link.

’s Middags tijdens de studiekeuzecheckdag krijg je een studiekeuzegesprek (focusgesprek) met een studiecoach van Iselinge Hogeschool. Door middel van het studiekeuzegesprek geeft de studiecoach je een zo goed mogelijk advies, zodat jij de juiste studiekeuze maakt. Eventueel geven we je het advies om in een andere opleidingsvariant te starten of helemaal niet te starten. Als je voor 1 mei bent ingeschreven is het een advies. Ben je na 1 mei ingeschreven, dan is het advies ook bindend.

Iselinge Hogeschool biedt jou graag ondersteuning bij de voorbereidingen op de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Dit vergroot jouw kans om de toelatingstoets(en) succesvol af te ronden. Naast de gratis leermiddelen op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl kun je ook de zomercursus volgen. 

De opleiding begint met de introductie. Doel van deze introductie is dat jij de opleiding leert kennen, dat jij je medestudenten leert kennen en dat wij jou leren kennen. Voor voltijdstudenten geldt dat er sprake is van een introductieweek. Deze is gepland in de week van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september 2022.

We beloven dat het een gezellige, inhoudelijke, sportieve en creatieve week wordt waarbij je ook al echt bezig gaat met je opleiding! We zien ernaar uit om je dan te ontmoeten!

Kosten: €150,-  inclusief vervoer, accomodatie en maaltijden.
Aanmelden en betalen: via de webwinkel.

 

 

 

De boekenlijst vind je onder 'Documenten' op deze pagina. In de linkerkolom staat informatie over het betreffende boek. Je ziet de titel, de auteur en de uitgever. Vervolgens het ISBN-nummer. Ook zie je de te verwachten nieuwprijs. De boeken kun je aanschaffen via een willekeurige boekhandel, de uitgever of via Studystore. 

Via deze link kun je de boeken voor het eerste studiejaar van de pabo voltijd regulier bestellen bij Studystore.

Via deze link kun je de boeken voor het eerste studiejaar van de voltijd academische pabo bestellen bij Studystore.

Deeltijd pabo

Na aanmelding word je uitgenodigd voor de studiekeuzecheckdag. Voorafgaand aan de studiekeuzecheckdag maak je startopdrachten. Jouw antwoorden op de startvragen lever je uiterlijk 3 werkdagen voor jouw studiekeuzecheckdag in.Tijdens deze studiekeuzecheckdag maak je toetsen (WISCAT-rekentoets en Hogeschooltaaltoets) en krijg je informatie over de start van de opleiding. Je hebt 's middags ook een studiekeuzegesprek. Tijdens dat gesprek staan we stil bij jouw keuze voor de opleiding, de resultaten van de toetsen en andere persoonlijke zaken die bij de start van belang kunnen zijn. 

 

Als student aan Iselinge Hogeschool geef je voor een groot deel zelf sturing aan je leerproces. Met de startvragen, start je met het opzetten van een portfolio. Dit portfolio maakt inzichtelijk wat je al aan eerdere leer- en werkervaringen meebrengt en wat je verder leert en aan nieuwe ervaringen opdoet tijdens de studie.

Met de antwoorden op verschillende vragen rondom jouw keuze voor de pabo-opleiding laat je zien hoe gemotiveerd je bent om leerkracht in het basisonderwijs te worden. Meer informatie hierover volgt na inschrijving.

Je stem is een van de belangrijkste instrumenten. Met het invullen van deze vragenlijst kun je aangeven of je stemproblemen hebt en zo ja: welke. Als je stemproblemen hebt kun je samen met onze logopedist werken aan het verbeteren van jouw stemgebruik.

Onder  'Documenten' op deze pagina vind je de boekenlijst. In de linkerkolom staat informatie over het betreffende boek. Je ziet de titel, de auteur en de uitgever. Vervolgens het ISBN-nummer. Ook zie je de te verwachten nieuwprijs. De boeken kun je aanschaffen via een willekeurige boekhandel, de uitgever of via Studystore.

Via deze link kun je de boeken voor het eerste studiejaar van de pabo deeltijd regulier bestellen bij Studystore.

Via deze link kun je de boeken voor het eerste studiejaar van de driejarige pabo deeltijd verkort bestellen bij Studystore.

Via deze link kun je de boeken voor het eerste studiejaar van de tweeënhalfjarige pabo deeltijd verkort bestellen bij Studystore.

Via deze link kun je de boeken voor het eerste studiejaar van de tweejarige pabo deeltijd verkort bestellen bij Studystore.