Over de grenzen van po en vo: cross-age peer tutoring

Datum van verschijnen: 04-02-2022

In de onderwijswereld gaan steeds meer stemmen op voor een vervaging van de grenzen tussen het basis- en voortgezet onderwijs. Er is aandacht voor doorgaande leerlijnen van allerlei vakgebieden en ook op de basisschool zijn leerkrachten steeds vaker bezig met het werken aan executieve functies die basisschoolleerlingen voorbereiden op het meer planmatig en zelfstandig werken in het voortgezet onderwijs. Een mooie en effectieve manier om samenwerking tussen basisscholen, het voortgezet onderwijs en de pabo handen en voeten te geven is het tutorproject: oudere vo-leerlingen begeleiden jongere basisschoolleerlingen met verschillende leervragen. Hierbij kan zowel remediëring als verrijking geboden worden, waardoor het project zinvol kan zijn voor alle basisschoolleerlingen. Door leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs onder begeleiding van pabo-studenten te laten samenwerken aan duidelijke, afgebakende opdrachten en leervragen, wordt een interessante leersituatie voor alle partijen gecreëerd. In dit draaiboek, dat we gedurende het schooljaar 2020-2021 opgesteld hebben, staan de stappen die gevolgd kunnen worden als je met cross-age peer tutoring aan de slag wilt op de basis- of vo-school. Wij hopen hiermee te bereiken dat het project op meerdere plekken in Nederland ingezet gaat worden, zodat de grenzen tussen het basis- en voortgezet onderwijs vervagen.

Over de grenzen van po en vo: cross-age peer tutoring

Contact

Lynn Bruijsten

Lynn Bruijsten is docent-onderzoeker op Iselinge Hogeschool. Zij is vakspecialist taal en tevens onderzoeker in de Academische Werkplaats.

Lynn Bruijsten

Gerelateerde Producten