Het Kompas voor Verbindend Gezag

Datum van verschijnen: 17-02-2022

Het Kompas voor Verbindend Gezag is bedoeld voor educatief professionals die bewuster willen handelen vanuit Verbindend Gezag. Verbindend Gezag kent twee basisattituden. Ten eerste, je gaat de strijd met een kind niet aan om te winnen. Je toont, met behoud van relatie, gezag via kalmte en verzet. En twee, omdat je ervan overtuigd bent dat je geen controle hebt over de ander ben je gericht op je eigen professionele handelen. Het Kompas voor Verbindend Gezag is opgebouwd aan de hand van de vijf pijlers van Verbindend Gezag: 1) aanwezigheid, 2) de-escalatie, 3) (herstel van) relatie, 4) steun en 5) verzet. Er wordt alledaags professioneel handelen beschreven over het basisniveau van waakzame zorg: oplettendheid. Het Kompas is geen recept of trucendoos. Het handelen gaat hand-in-hand met lichaamstaal, houding en taal die in lijn is met de genoemde twee basisattitde. Je kunt het Kompas gebruiken als reflectiemiddel bij collegiale consultatie, tijdens intervisie of om anderen te observeren (en van hen te leren). 

Het Kompas voor Verbindend Gezag

Contact

dr. Marjon de Boer-Bruggink

Marjon de Boer-Bruggink is docent-onderzoeker op Iselinge Hogeschool. Ze is vakspecialist pedagogiek, doet postdoc onderzoek en onderzoek in de Academische Werkplaats.

dr. Marjon de Boer-Bruggink

Gerelateerde Producten