Kaartenset blended learning / 3L-leren

Datum van verschijnen: 18-02-2022

3L-leren is de manier van blended learning (of hybride learning) waarvoor is gekozen op Iselinge Hogeschool. 3L staat voor het leren op drie locaties: op de hogeschool, de opleidingsschool en thuis en/of online. De locaties van leren wisselen elkaar af gedurende de module en versterken elkaar. De digitale leeromgeving (Onderwijs Online) is de verbindende factor. De digitale leeromgeving is het uitgangspunt en de plek waar een student steeds op terugvallen kan om te weten wat hij of zij moet doen.

Om de verbindingen tussen de locaties van leren en de functie van de digitale leeromgeving te versterken, is er een kaartenset ontwikkeld. Dit kaartenset is onderverdeeld in 5 categorieën, namelijk voortgang monitoren, leren op verschillende locaties, interactie, flexibiliteit en zelfregulatie ondersteunen. Elke categorie begint met een uitlegkaartje, waarop een korte introductie op het onderwerp wordt gegeven. Na het uitlegkaartje volgen er vragenkaartjes. De vragen zijn bedoeld om de docent tijdens het (her)ontwikkelen van een module aan het denken te zetten over het 3L-leren. Op de achterkant van elk kaartje worden suggesties gedaan.

Ben je benieuwd geworden naar de kaartenset? Download hem hieronder.
Er zijn twee versies van het kaartenset beschikbaar. In de 3L-leren versie is de terminologie van Iselinge Hogeschool gebruikt. De versie blended learning is generiek toepasbaar voor alle hogescholen.

Kaartenset blended learning / 3L-leren

Contact

Nienke Reessink

Nienke Reessink is docent-onderzoeker op Iselinge Hogeschool. Zij is vakspecialist media en ICT en houdt zich bezig met het vormgeven van blended learning. Daarnaast doet zij onderzoek in de Academische Werkplaats.

Nienke Reessink

Bram Oonk

Bram Oonk is docent-onderzoeker op Iselinge Hogeschool. Hij is vakspecialist burgerschap en digitale geletterdheid. Daarnaast doet hij onderzoek in de Academische Werkplaats.

Bram Oonk

Gerelateerde Producten