Ontwerpprincipes voor studentleren in 'Teacher Learning Groups'

Datum van verschijnen: 18-02-2022

Dit artikel presenteert ontwerpprincipes voor het faciliteren van studentleren in 'teacher learning groups' (TLG's), gebaseerd op een systematische literatuurstudie waarin gezocht is op kenmerken, voorwaarden en resultaten van het werken van studenten in TLG's. De studie heeft concepten als team leren, netwerkleren, 'community learning' en collectief leren binnen de lerarenopleiding als uitgangspunt genomen. Slechts 17 artikelen bleken te voldoen aan de zoekcriteria. Een analyse van deze artikelen heeft geleid tot het onderscheiden van vijf karakteristieken van TLG's: gedeelde visie en doelen, een projectmatige aanpak, gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap, diversiteit en gelijkheid en ondersteunende structuren, bronnen en rollen. Daarnaast kwam een aantal meer algemene voorwaarden naar voren. We hebben de karakteristieken en voorwaarden gecombineerd om ontwerpprincipes te formuleren die kunnen dienen als startpunt voor het begeleiden van studenten in TLG's. Het beperkte aantal zoekresultaten toont aan dat meer onderzoek naar studentleren in TLG's nodig is.

 

Vrieling-Teunter, E., Hebing, R., & Vermeulen, M. (2021) Design principles to support student learning in teacher learning groups. Teachers and Teaching, 27, 64-81. https://doi.org/10.1080/13540602.2021.1920909

Ontwerpprincipes voor studentleren in 'Teacher Learning Groups'

Contact

dr. Emmy Vrieling-Teunter

Emmy Vrieling-Tuenter is onderzoeker op de Open Universiteit.

dr. Emmy Vrieling-Teunter

dr. Rosanne Hebing

Rosanne Hebing is docent-onderzoeker op Iselinge Hogeschool. Zij is vakspecialist Engels en digitale geletterdheid. Zij deed postdoc onderzoek naar computational thinking en doet tevens onderzoek in de Academische Werkplaats.

dr. Rosanne Hebing

dr. Marjan Vermeulen

Marjan Vermeulen is onderzoeker op de Open Universiteit.

dr. Marjan Vermeulen

Gerelateerde Producten