Computational thinking: van de klas naar de lerarenopleiding

Datum van verschijnen: 25-05-2022

Dit artikel levert een bijdrage aan de kennis over computational thinking (CT) op de lerarenopleiding door de theoretische achtergrond van CT te verkennen. Eerst wordt het opkomst van CT als onderwijskundig fenomeen onder de loep genomen, gevolgd door een verkenning van de raakvlakken tussen CT en rekenen-wiskunde. Tot slot wordt literatuur gepresenteerd over leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om CT te onderwijzen op de basisschool. Dit alles mondt uit in aandachtspunten voor CT op de lerarenopleiding basisonderwijs. In een volgend artikel zullen de resultaten gepresenteerd worden van mixed-methodsonderzoek naar de kennis, vaardigheid, didactische vaardigheid en houding van Nederlandse pabo-studenten ten opzichte van CT.

Computational thinking: van de klas naar de lerarenopleiding

Contact

Rosanne Hebing

Rosanne Hebing is docent-onderzoeker op Iselinge Hogeschool. Zij is vakspecialist Engels en digitale geletterdheid. Zij deed postdoc onderzoek naar computational thinking en doet tevens onderzoek in de Academische Werkplaats.

Rosanne Hebing

Anna Hotze

Anna Hotze is lector wetenschap & techniek op de IPABO in Amsterdam.

Anna Hotze

Ronald Keijzer

Ronald Keijzer is lector rekenen-wiskunde op de IPABO in Amsterdam.

Ronald Keijzer

Gerelateerde Producten