Rapportage evaluatie Kansrijk Onderwijs

Datum van verschijnen: 14-09-2022

In het rapport Doorstroomprogramma Kansrijk Onderwijs wordt het doorstroomprogramma Kansrijk Onderwijs in het pilotjaar 2021-2022 geëvalueerd. Voor de evaluatie zijn leerkrachten die het doorstroomprogramma ontwerpen en uitvoeren (begeleidend leerkrachten) op twee momenten in het pilotjaar bevraagd in focusgroepen. Ook zijn de groepsleerkrachten van de eigen basisschool van de leerling aan het eind van het pilotjaar bevraagd door middel van een focusgroepsgesprek? Daarnaast zijn de leerlingen bevraagd over hun ervaringen in het pilotjaar. Naast de gevoerde focusgroepen is er gebruik gemaakt van literatuur, waarbij specifiek is gekeken naar de literatuur die is aangehaald in het projectvoorstel van het doorstroomprogramma Kansrijk Onderwijs. De input uit de focusgroepgesprekken en de literatuur heeft geleid tot de evaluatie van het doorstroomprogramma Kansrijk Onderwijs in het pilotjaar 2021-2022. De conclusies van deze evaluatie zijn vertaald naar aanbeveling voor het doorstroomprogramma Kansrijk Onderwijs in de komende jaren. Deze aanbevelingen zijn geformuleerd in de vorm van ontwerpprincipes. Begeleidend leerkrachten die in de toekomst betrokken worden bij het doorstroomprogramma Kansrijk Onderwijs, bijvoorbeeld bij opschaling van het programma in de regio, kunnen deze ontwerpprincipes gebruiken als leidraad voor de werkwijze en de inhoud van het programma. Iselinge Hogeschool is betrokken bij het doorstroomprogramma Kansrijk Onderwijs door participatie in ontwerpteams, op basis van de expertise op het gebied van ontwerpgericht onderwijsonderzoek. Daarnaast wordt de evaluatie van het pilotjaar uitgevoerd en worden de ontwerpprincipes opgesteld door Iselinge Hogeschool.

Rapportage evaluatie Kansrijk Onderwijs

Contact

Nienke Reessink

Nienke Reessink is docent-onderzoeker op Iselinge Hogeschool. Zij is specialist blended learning en doet onderzoek in de Academische Werkplaats.

Nienke Reessink

Gerelateerde Producten