Aan de slag met rijke rekenproblemen!

Datum van verschijnen: 30-05-2023

Tijdens het werken in de Academische Werkplaats over rekenonderwijs werd de constatering gedaan dat veel basisscholen niet het beoogde 1S-niveau voor rekenen behalen. 1S-vraagstellingen — zoals bekend in Nederland — doen aanspraak op een creatief rekenproces bij leerlingen. Nieuwe onderwijsinnovaties als het EDI-lesmodel en lesgeven met adaptieve leertechnologie lijken minder aandacht te besteden aan het creatief rekenen. Rijke rekenproblemen dagen leerlingen uit om creatief te rekenen, bijvoorbeeld omdat ze opdrachten op verschillende manieren kunnen uitrekenen of omdat er verschillende antwoorden goed zijn. Hieronder worden de bevindingen gedeeld van onderwijsprofessionals die aan de slag gingen met rijke rekenproblemen. Deze bevindingen kunnen jou informeren in wat helpt, wat niet helpt en wat je kunt verwachten als jij aan de slag wilt gaan met rijke rekenproblemen.

 

Wil je meer weten over het hoe en waarom met rijke rekenproblemen? Lees verder:

Gerrits, P., Noteboom, A., & Van Silfhout, G. (2020). Aan de slag met rijke rekenvragen. SLO. https://www.slo.nl/@17322/slag-rijke-rekenvragen/

Keijzer, R., & Bruin-Muurling, G. (2022). Focus op 'evidence based' dreigt onderwijs te verarmen. ScienceGuide. https://www.scienceguide.nl/2022/04/focus-op-evidence-based-dreigt-onderwijs-te-verarmen/

Keijzer, R., Bruin-Muurling, G., & Den Bauer, N. (2021). Ruimte voor nadenken. Volgens Bartjens, 41(1), 8-11. https://www.volgens-bartjens.nl/art/50-6632_Ruimte-voor-nadenken

Noteboom, A., & Verbeeck, K. (2020). Hoe ontwerp je rijke rekenvragen? Bevorderen van het actieve leren van kinderen. Volgens Bartjens, 39(5), 28-31. https://nrcd.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/244/2022/04/vb-39-5-noteboom-hoe-ontwerp-je-rijke-rekenvragen.pdf

Aan de slag met rijke rekenproblemen!

Contact

Lindsey Veenstra-Staijen

Lindsey is docent-onderzoeker op het gebied van rekenen en wiskunde op de basisschool

Lindsey Veenstra-Staijen

Bram Oonk

Bram Oonk is docent-onderzoeker op het gebied van burgerschapsvorming, ouderbetrokkenheid en media-ict.

Bram Oonk

Professionals

In deze werkplaats werkten Saskia Nijhuis en Bertine te Paske mee aan deze publicatie.

Professionals

Studenten

In deze werkplaats werkten Beau te Brake, Estie van Loon, Marije Sliekers en Jael Kruese mee aan deze publicatie.

Studenten

Gerelateerde Producten