Achterhooks in de klasse: ontwerpprincipes voor lessen dialect

Datum van verschijnen: 19-12-2023

De tijd van de Achterhoekse revival is aangebroken. De populariteit van de Achterhoekse vlag, de Zwarte Cross en Nijntje in het Achterhoeks laat zien dat de streektaal en het culturele erfgoed dat daarbij hoort een opmars maakt, ook onder jongeren. 
In dit artikel worden ontwerpprincipes gepresenteerd voor activiteiten gericht op het onderwijzen van het Achterhoeks in de onder- en middenbouw van het basisonderwijs. De ontwerpprincipes zijn gebaseerd op bevindingen uit de literatuur over het (aan)leren van vreemde talen in het algemeen en dialecten in Nederland en daarbuiten in het bijzonder én praktijkonderzoek in de vorm van een interview met een streektaalfunctionaris, een focusgroep met Achterhoekse basisschoolleerlingen en een analyse van drie bestaande materialensets voor het onderwijzen van het Achterhoeks.    

Achterhooks in de klasse: ontwerpprincipes voor lessen dialect

Contact

Rosanne Hebing

Dr. Rosanne Hebing is docent-onderzoeker op Iselinge Hogeschool. Zij is in 2017 gepromoveerd op middeleeuwse filologie aan de Radboud Universiteit en houdt zich in haar onderwijs en onderzoek bezig met taal(varianten) op de basisschool, professionele leergemeenschappen op de lerarenopleiding en de rol van technologie in het onderwijs.

Rosanne Hebing

Bodhi Oonk

Bodhi Oonk heeft in juni 2022 de lerarenopleiding basisonderwijs afgerond aan Iselinge Hogeschool. Hij is opgegroeid in de Achterhoek en heeft zijn bachelorscriptie geschreven over mogelijkheden voor het Achterhoeks-Nedersaksisch in de klas. Op dit moment werkt hij in de onder- en middenbouw van een Doetinchemse basisschool.

Bodhi Oonk

Gerelateerde Producten