Routekaart toekomstbestendig leven lang ontwikkelen in de Achterhoek

Datum van verschijnen: 05-01-2024

Het project Routekaart onderwijs-arbeidsmarkt Achterhoek heeft de mogelijkheden, ervaringen en behoeften in kaart gebracht die lerenden – van jong tot oud – in onze regio hebben om zich te ontwikkelen, passend bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Het stimuleren van kansengelijkheid speelt hierbij een belangrijke rol. Deze routekaart toont interventies die in de ogen van een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit onderwijs, overheid en arbeidsmarkt als zinvol, noodzakelijk of interessant worden gezien.

Routekaart toekomstbestendig leven lang ontwikkelen in de Achterhoek

Contact

Rosanne Hebing

Rosanne Hebing is docent-onderzoeker op Iselinge Hogeschool. Zij is vakspecialist Engels en digitale geletterdheid. Zij deed postdoc onderzoek naar computational thinking.

Rosanne Hebing

Bram Oonk

Bram is docent-onderzoeker op Iselinge Hogeschool. Hij is vakspecialst burgerschap, kansengelijkheid en ouderbetrokkenheid.

Bram Oonk

Natascha Notten

Natascha is onafhankelijk onderzoeker en eigenaar van onderzoeksbureau Gelijkschap. Zij is expert kansen(on)gelijkheid.

Natascha Notten

Gerelateerde Producten