Specialist gezonde school

Kinderen die lekker in hun vel zitten, presteren beter! Het is daarom belangrijk dat een gezonde levensstijl op basisscholen aandacht krijgt. Na deze opleiding heb jij de handvatten in huis om op jouw school het beleid over gezondheid en bewegen van binnenuit te veranderen. Jij kunt een sleutelrol vervullen binnen jouw school op het gebied van leefstijl, gezondheid en bewegen. 

Het doel van deze specialisatie is om groepsleerkrachten en pabo-studenten te specialiseren op het gebied van gezondheid en welzijn op de basisschool. Je leert wat je moet doen om jouw school succesvol te veranderen richting een sportieve en gezonde school. Hierbij staat het duurzaam implementeren van een gezonde leefstijl bij kinderen centraal. Als specialist ben je in jouw school inspirator, beleidsmaker en coördinator. De gezondheidsthema's die aan bod komen zijn voeding, bewegen en sport, roken en alcohol, welbevinden, relaties en seksualiteit, fysieke veiligheid, milieu en natuur en mediawijsheid. De opleiding biedt handvatten om met deze thema's aan de slag te gaan op jouw school en om het beleid van binnenuit te veranderen.

Deze opleiding sluit aan bij het gezondheidsprogramma's dat ontwikkeld is door ministeries en onderwijsorganisaties onder de noemer de 'Gezonde School'. De thema's sluiten aan bij het gezondheidsvignet dat scholen kunnen aanvragen in het kader van 'Gezonde School'.

De post-hbo-opleiding is bedoeld voor (aankomende) leerkrachten in het basisonderwijs die behoefte hebben aan meer inhoudelijke kennis en vaardigheden op het gebied van het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen binnen hun basisschool. Pabostudenten van Iselinge Hogeschool die in 2019 of in 2020 zijn gestart met de opleiding, kunnen deze specialisatie kosteloos volgen tijdens hun bacheloropleiding.   

De studielast is 1 jaar en in totaal 420 uur:
58 uur contacttijd (16 bijeenkomsten op woensdagmiddag)
60 uur praktijkleren
302 uur zelfstudie

De opleiding bestaat in zijn geheel uit 15 EC’s en is verdeeld in drie modules. Tijdens deze modules worden de verschillende gezonde school thema’s (zie onder 'wat leer je') behandeld en is er aandacht voor de vier pijlers van de gezonde school: signaleren, educatie, omgeving en beleid. De student werkt binnen de pedagogische context van de school. Het welbevinden van kinderen is ook voor gezondheidseducatie van groot belang. Dit thema wordt daarom in relatie met de andere thema’s behandeld.
 

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een erkend diploma van Stichting post-hbo Nederland (CPION) en word je opgenomen in het Abituriëntenregister.

Je sluit deze opleiding af door praktijkgerichte opdrachten. Als eindopdracht ontwikkel je een, op maat gemaakt, gezondheidsbeleid voor jouw school en ga je concreet aan de slag met de gezonde vraagstukken en uitdagingen van jouw school. Er zijn geen theorietoetsen tijdens deze opleiding. 

Met de post-hbo opleiding bewegingsonderwijs haal je jouw bevoegdheid om bewegingsonderwijs op de basisschool te geven en ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het beweegaanbod. De specialist gezonde school daarentegen is niet gericht op het geven van bewegingsonderwijs maar op het stimuleren van een gezonde levensstijl in de klas, op het schoolplein en naschools. Je doet dit in samenwerking met collega's, de vakleerkracht en partijen rondom de school. De specialist gezonde school stimuleert gezondheidsbeleid volgens de negen thema’s van de gezonde school en zorgt voor duurzame veranderingen. De twee post-hbo-opleidingen zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. 
 

Om deel te nemen aan de post-hbo-opleiding specialist gezonde school hoeft jouw school niet het vignet gezonde school te hebben. Als specialist gezonde school kun je, indien gewenst, wel aanspreekpunt en coördinator worden voor het aanvragen van het 'gezonde school' vignet. 

Ontvangt jouw school ondersteuning uit het Ondersteuningsaanbod Gezonde School? Dan mag je het bedrag van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School ook gebruiken voor het volgen van deze opleiding.  Volg je als Gezonde School-coördinator de opleiding tot Specialist Sportieve en Gezonde School? Dan voldoe je daarmee aan de scholingsvoorwaarde die aan het Ondersteuningsaanbod Gezonde School is gekoppeld. 

Bekijk de uitleg over de rol van een specialist gezonde school.

Specialist gezonde school

Prijs2250 euro

Duur1 jaar (350 uur)

PlaatsDoetinchem

StartdatumStudiejaar 2021-2022

inschrijven