Post-hbo Vernieuwingsonderwijs inclusief Daltoncertificaat

Wil jij je verder scholen in vernieuwende didactiek? Een werkwijze ontwikkelen om in je huidige lesgeven dichter bij het kind te komen? In deze opleiding tot vernieuwingsleerkracht leer je vanuit pedagogische kernwaarden (zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie) kijken naar de effectiviteit van je onderwijs. Je leert echt zien en horen wat kinderen van jou als educatief professional nodig hebben om zich te ontwikkelen tot een leergierig kind vol zelfvertrouwen.

Na afronding van deze post-hbo opleiding ontvang je een daltoncertificaat passend bij je vooropleiding. 

Studenten van Iselinge kunnen deze opleiding in het derde- of vierde jaar volgen. Een student kan dit doen als themamodule binnen de persoonlijke leerroute voor 6 credits of extra curriculair volgen. 

Wij bieden ook de mogelijkheid om directeuren op te leiden tot daltondirecteur. Neem contact op via llo@iselinge.nl voor meer informatie. 

Na het succesvol behalen van deze opleiding ontvang je een volwaardig Dalton-certificaat

Inhoud opleiding

Je krijgt allerlei praktische ideeën voor de inrichting van je leeromgeving en het ontwikkelen van je klassenmanagement, zodat hiervoor ook tijd en ruimte ontstaat. In de tweede helft van de opleiding onderzoek en ontdek je verder hoe je aan de hand van de taak je onderwijs zo kunt ontwerpen en uitvoeren, dat er een samenhangend (thematisch) aanbod ontstaat waar kinderen zich mede eigenaar voor voelen. We reiken je in deze opleiding theoretische kaders met concrete uitwerkingen in de praktijk aan én zijn erop gericht je persoonlijk te begeleiden in je ontwikkeling als vernieuwingsleerkracht. Na iedere bijeenkomst heb je een concreet idee waar je tussen de bijeenkomsten door mee aan het werk kunt. Zo leer je al doende - passend bij jouw context - skills ontwikkelen hoe dit vernieuwende onderwijs te realiseren en onderbouwen.

Deze opleiding onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht waarbij jouw praktijksituatie centraal staat. Tijdens de netwerkbijeenkomsten krijg je nieuwe kennis van vernieuwingsonderwijs om deze vervolgens weer toe te kunnen passen in de praktijk. Verschillende doelgroepen (PO-, VO- en MBO-leerkrachten, onderwijsassistenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en pabo-studenten) volgen samen de opleiding, waardoor je het vernieuwingsonderwijs vanuit verschillende perspectieven leert kennen.

De toetsing vindt plaats middels een portfolio, gesprek en presentatie. 

168 uur (6 credits) voor de totale opleiding.

Praktische informatie

Prijs
Informatie volgt nog

Duur
2 jaar - 5 bijeenkomsten per studiejaar

Plaats
Doetinchem

Startdatum
In 2024 bij voldoende aanmeldingen. Neem contact op voor meer informatie. 

Lesavond
Informatie volgt nog

Incompany traject
Wil je met meerdere personen uit jouw bestuur/school deze cursus volgen? We verzorgen deze cursus ook middels een incompany traject. 

Vragen?
Contactpersoon Marian Koolhaas 
Mail naar llo@iselinge.nl

De cursus gaat door bij voldoende aanmeldingen.

In samenwerking met:

Helen Parkhurst is grondlegger van het daltononderwijs. Daltononderwijs valt onder vernieuwingsonderwijs – net als Montessori, Jenaplan, Freinet en de Vrije School – maar bestaat al sinds het begin van de vorige eeuw. Daltononderwijs is is geen onderwijsconcept, maar: "It’s an influence!"

In deze podcast gaan wij in op de relevantie van het daltononderwijs anno 2023. We bespreken de ideeën van Parkhurst, maar ook recente ontwikkelingen. Tevens worden ervaringen van nieuwe en al lang bestaande daltonscholen besproken. Al deze dingen worden toegelicht door Hans Wenke, Simone ten Klooster en Marian Koolhaas.

Hopelijk vond je dit een leuke aflevering. Wil je doorpraten over het onderwerp, heb je suggesties voor nieuwe onderwerpen of wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Mail dan naar podcast@iselinge.nl