Post-hbo Vernieuwingsonderwijs inclusief Daltoncertificaat

Wil jij je verder scholen in vernieuwende didactiek? Een werkwijze ontwikkelen om in je huidige lesgeven dichter bij het kind te komen? In deze opleiding tot vernieuwingsleerkracht leer je vanuit pedagogische kernwaarden (zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie) kijken naar de effectiviteit van je onderwijs. Je leert echt zien en horen wat kinderen van jou als educatief professional behoeven om zich te ontwikkelen tot een leergierig kind vol zelfvertrouwen.

Na afronding van deze post-hbo opleiding ontvang je ook een volwaardig post-hbo certificaat dalton-leerkracht.

Studenten van Iselinge kunnen deze opleiding als vrije module via het evc- bureau inbrengen. Na het volgen van deze module ontvangt een student zes studiepunten.

Na het succesvol behalen van deze opleiding ontvang je een volwaardig Dalton-certificaat

Inhoud opleiding

Je krijgt allerlei praktische ideeën voor de inrichting van je leeromgeving en het ontwikkelen van je klassenmanagement, zodat hiervoor ook tijd en ruimte ontstaat. In de tweede helft van de opleiding onderzoek en ontdek je verder hoe je aan de hand van de taak je onderwijs zo kunt ontwerpen en uitvoeren, dat er een samenhangend (thematisch) aanbod ontstaat waar kinderen zich mede eigenaar voor voelen. We reiken je in deze opleiding theoretische kaders met concrete uitwerkingen in de praktijk aan én zijn erop gericht je persoonlijk te begeleiden in je ontwikkeling als vernieuwingsleerkracht. Na iedere bijeenkomst heb je een concreet idee waar je tussen de bijeenkomsten door mee aan het werk kunt. Zo leer je al doende - passend bij jouw context - skills ontwikkelen hoe dit vernieuwende onderwijs te realiseren en onderbouwen.

Deze opleiding onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht waarbij jouw praktijksituatie centraal staat. Tijdens de netwerkbijeenkomsten krijg je nieuwe kennis van vernieuwingsonderwijs om deze vervolgens weer toe te kunnen passen in de praktijk. Verschillende doelgroepen (PO-, VO- en MBO-leerkrachten, onderwijsassistenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en pabo-studenten) volgen samen de opleiding, waardoor je het vernieuwingsonderwijs vanuit verschillende perspectieven leert kennen.

Post-hbo Vernieuwingsonderwijs

PrijsPrijs voor professionals €1000,- / Prijs voor studenten €500,-

Duur2 jaar

Donderdagavond van 18.15 – 21.30 uur

PlaatsDoetinchem

StartdatumSeptember 2023

inschrijven

Praktische informatie

10 bijeenkomsten in 2 jaar op donderdagavond van 18.15 uur tot 21.30 uur.

08 september 2022
03 november 2022
02 februari 2023
06 april 2023
29 juni 2023

De toetsing vindt plaats middels een portfolio

Opleiding inclusief dalton-certificaat:
€1000,- voor twee jaar
 

Prijs voor studenten van Iselinge Hogeschool inclusief dalton-certificaat:
€500,- voor twee jaar

168 uur (6 credits) voor de totale opleiding

Je kunt e-mailen naar info@iselinge.nl.

STAP-budget

Vraag jouw persoonlijke STAP-budget aan en ontvang tot €1000,- vergoeding van de overheid.