Welkom op het kennisplein Vluchtelingkinderen

Een grote stroom Oekraïnse vluchtelingen - waaronder veel kinderen - zoeken op dit moment een (tijdelijke) plek in de Nederlandse samenleving. De opvang en het onderwijs aan deze kinderen zorgt voor veel vragen bij leerkrachten, onderwijsassistenten, IB-ers en schoolleiders. Dit kennisplein is bedoeld om kennis te delen met studenten, basisscholen en andere geïnteresseerden over het kwaliteitsvol opvangen van vluchtelingkinderen. 

Webinar

Podcast

Kennisdeling taalbeleid

Literatuur taalbeleid

 • Agirdag, O. (2020). Onderwijs in een gekleurde samenleving. Antwerpen: Epo
 • Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children. Review of educational research, 49, pp. 222-51.
 • Geerse R. & Goedhart R. Positieve identiteitsontwikkeling op een superdiverse school. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 56 (5), 218-228.
 • Gibbons P. (2015) Scaffolding language, scaffolding learning. Portsmouth, NH: Heineman
 • Gielen S. & Isci A. (2020) Meertaligheid: een troef! Kalmthout: Pelckmans
 • Hajer M. & Meestringa T. (2015) Handboek Taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho
 • Orioni M. (2019) Hoeveel talen spreek? Wat je altijd al wilde weten over meertaligheid. SWP: Amsterdam
 • Praag van L., Sierens S., Agirdag O., Lambert P., Slembrouck S., Avermaet van P., Braak van J., Craen van de P., Gorp van K. & Houte van M. (2016). Haal meer uit meertaligheid. Omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs. Leuven: Acco
 • Van den Branden, K. (2010). Handboek taalbeleid basisonderwijs. Leuven: Acco.
 • Schaerlaekens, A. (2008). De taalontwikkeling van het kind. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Kennisdeling taalonderwijs

Inspiratie taalonderwijs

Literatuur leesonderwijs

 • Bogers, E. (2020). Al pratend wijs. Breda: Uitgeverij Pica
 • Chambers, A. (2002). Leespraat. De leesomgeving & vertel eens. Leidschendam:NBD Biblion
 • Damhuis, R. & Tammes, A-C. (2019). Taaldenkgesprekken in de zaakvakken. Een didactisch model. Bussum: Coutinho
 • Frijns, C. (2020). De vliegtuigklas. Naar sterk taalonderwijs op de basisschool. Kalmthout: Pelkmans Pro
 • Gibbons, P. (2015). Scaffolding language, scaffolding learning. Portsmouth, NH: Heineman
 • Hajer, M. & Meestringa, T. (2015). Handboek Taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho
 • Koeven, E. Van & Smits, A. (2020). Rijke taal. Taaldidactiek voor het basisonderwijs. Amsterdam: Boom Uitgevers
 • Korstanje, M. (2012). Teksten in de maak. Leerlingen begeleiden bij het schrijven. Amersfoort: Drukkerij Wilco
 • Norden, S. van. (2014). Iedereen kan leren schrijven. Schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs. Bussum: Coutinho
 • Nulft, D. Van den & Verhallen, M. (2009). Met woorden in de weer. Bussum: Coutinho
 • Schiepers, M. et al. (2020). Volop Taal. Didactiek Nederlands voor de lagere school. Gent: Borgerhoff & Lamberigts nv
 • Smits, A. & Braams, T. (2019). Dyslectische kinderen leren lezen. Werkvormen voor de behandeling van leesproblemen. Amsterdam: Boom Uitgevers
 • Stichting Taalvorming (2018). Wij en de wereld. Goede onderwerpen om met kinderen over te vertellen, te tekenen, en te schrijven. www.taalvorming.nl