Kwaliteitsafspraken goedgekeurd door minister

28-09-2020

Iselinge Hogeschool heeft goed nieuws ontvangen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De plannen voor de kwaliteitsimpuls die studenten hebben aangedragen in het kader van de kwaliteitsafspraken zijn goedgekeurd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Door de invoering van het leenstelsel in 2015 is er extra geld beschikbaar om te investeren in het onderwijs: de zogenoemde studievoorschotmiddelen. De studenten, vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad en de opleidingscommissie, hebben ervoor gekozen dat dit geld de aankomende jaren geïnvesteerd wordt in:

  • meer en betere begeleiding van studenten
  • studiesucces
  • onderwijsdifferentiatie
  • verder professionaliseren van docenten

De NVAO geeft aan: “Het panel heeft met genoegen geconstateerd dat Iselinge Hogeschool een intensieve dialoog met alle stakeholders gevoerd heeft. Met name de studentbetrokkenheid valt hierbij positief op.”

Middels dertien concrete projecten werkt de hogeschool gestructureerd aan de verdere verbetering van kwaliteit. Bij al deze projecten spelen studenten een belangrijke rol bij de vormgeving, invulling, monitoring en evaluatie. 
Volg de ontwikkeling van de projecten via www.iselinge.nl/kwaliteitsafspraken