Kwaliteitsafspraken

Kwaliteit staat centraal op Iselinge Hogeschool. Dat blijkt niet alleen uit wat anderen (studenten en experts) over ons zeggen, maar ook uit onze missie om de studentreis centraal te zetten bij al onze keuzes. De input van onze studenten geeft sturing aan de verbetering van ons onderwijs. Middels dertien concrete projecten werken we gestructureerd aan de verdere verbetering van kwaliteit. Bij al deze projecten spelen studenten een belangrijke rol bij de vormgeving, invulling, monitoring en evaluatie. Deze projecten maken deel uit van de kwaliteitsafspraken.

Door de invoering van het leenstelsel in 2015 is er geld beschikbaar om te investeren in het onderwijs: de zogenoemde studievoorschotmiddelen. Iselinge Hogeschool investeert, in het kader van deze kwaliteitsafspraken, de aankomende jaren in:

  • meer en betere begeleiding van studenten
  • studiesucces
  • onderwijsdifferentiatie
  • verder professionaliseren van docenten

Door de invoering van het leenstelsel in 2015 is er geld beschikbaar om te investeren in het onderwijs: de zogenoemde studievoorschotmiddelen. Dat geld is bestemd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Op die manier krijgen de studenten beter onderwijs. Hogescholen en universiteiten kregen de opdracht van de minister om samen met hun studenten en docenten een eigen plan voor kwaliteitsverbeteringen, de zogenoemde kwaliteitsafspraken, te maken. De plannen moeten gaan over een of meer thema’s uit het akkoord Investeren in Onderwijskwaliteit – Kwaliteitsafspraken 2019 -2024.

De toewijzing van deze middelen is niet vrijblijvend en moet specifiek tegemoet komen aan de behoefte van studenten.

De keuze voor de vier thema's, (meer en betere begeleiding van studenten, studiesucces, onderwijsdifferentiatie en verder professionaliseren van docenten) is in nauwe samenwerking met de opleidingscommissie en de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. Studenten hebben aangegeven dat deze thema's een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteitsontwikkeling van docenten, schoolopleiders en het curriculum. 

Met de keuze kan Iselinge Hogeschool een extra impuls geven aan de al ingezette koers.

Figuur 1. Driehoek kennisontwikkeling

Met deze projecten versterken we de onderwijskwaliteit op basis van de uitgangspunten van Iselinge Hogeschool:

  1. De studentenreis staat centraal;
  2. We werken in de driehoek werkveld-onderwijs-onderzoek waarbinnen studenten netwerkleren;
  3. We leiden op tot competente, creatieve ‘eigenwijze’ educatieve professionals.