Informatie roosters blok 1 studiejaar 2021/2022

05-07-2021

Hierbij geven we je alvast informatie over je studierooster in blok 1 van het nieuwe studiejaar dat na de zomervakantie start (voor de studenten Ad PEP is dit blok 3). In verband met de huidige coronamaatregelen en eventueel nieuwe maatregelen die op 16 augustus ingaan, houden we rekening met twee scenario’s: Een scenario mét 1,5 meter afstand houden en een scenario zonder 1,5 meter. 

Jouw studiejaar gaat sowieso een mengvorm zijn van fysieke en online lessen. We houden vast aan blended leren volgens het 3L-model: op school, op je werkplek en online leren. 

Fysieke en online lessen

Studenten van de voltijd pabo hebben met 1,5 meter afstand wekelijks 1,5 tot 2 dagen fysiek les. Zonder 1,5 meter afstand krijgen zij 2 tot 3 dagen fysiek les. 

Studenten van de deeltijd pabo hebben in beide scenario’s 1 avond fysiek les en 1 avond online les. Eerste- en tweedejaars studenten van de deeltijd pabo (dr1, dv1, dr2 en dv2) hebben op de maandagavond fysiek les en op de woensdagavond online les. Derde- en vierdejaars studenten (dt34) hebben op maandagavond online les en op woensdagavond fysiek les. Studenten van de Ad hebben op woensdag fysiek les (op een enkele uitzondering na).

Vanaf 21 juli kan je in #OnderwijsOnline je rooster van blok 1 zien. Zodra de nieuwe coronamaatregelen bekend zijn (13 augustus), informeren we je welke lessen fysiek en welke online aangeboden worden. 

Afwijkende starttijden

Om de kans op besmettingen te verkleinen, hanteren we afwijkende starttijden van de lessen. Hiermee zorgen we voor spreiding van het aantal studenten dat tegelijkertijd met het OV reist. De lessen van de voltijd pabo starten om 9.15 uur. Let op, dit is een kwartier eerder dan in het afgelopen studiejaar. De lessen van de deeltijd pabo starten om 18.30 uur. 

Zelftesten in de eerste 2 weken van het nieuwe studiejaar

Het kabinet vraagt studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen om zich in de eerste twee weken van het nieuwe studiejaar te testen op corona, 2 keer per week. Door intensief zelftesten verminderen we samen een mogelijk grote verspreiding als gevolg van het oplopen van het coronavirus tijdens de vakantie.

Studenten en medewerkers kunnen gratis zelftesten bestellen bij www.zelftestonderwijs.nl. Zorg dat je voor de start van jouw nieuwe studiejaar tenminste 4 zelftesten in huis hebt! Eerstejaars studenten hebben geen mogelijkheid om tijdig zelftesten online te bestellen, omdat ze pas later een login-mogelijkheid krijgen. Zij kunnen bij aanvang van de introweek in week 35 vier zelftesten bij Iselinge Hogeschool afhalen. 

Kijk op deze speciale coronavirus-pagina voor alle up-to-date informatie over de maatregelen die we als Iselinge Hogeschool nemen rondom het coronavirus (COVID-19) voor (aankomend) studenten, medewerkers en partners.