Toetsweek: Kennistoetsen fysiek en mondelinge toetsen (met een aantal uitzonderingen) online

17-01-2022

Ten aanzien van de toetsen in week 4 geldt het volgende: 

  • De kennistoetsen gaan fysiek door. 
  • De presentaties, CGI’s en gesprekken vinden online plaats.
  • Er zijn drie uitzonderingen van mondelinge toetsen die fysiek plaatsvinden:
    • het presentatieportfolio in het laatste jaar van de voltijd- en deeltijd-pabo,
    • actieve participatie motoriek in jaar 1
    • alle mondelinge toetsen in het tweede jaar van de Ad-PEP.

In het toetsprotocol op de coronapagina van onze site vind je belangrijke informatie over de toetsafname. 

Uitgestelde presentaties, CGI’s en gesprekken

In het nieuwsbericht van 24 december staat een lijst met toetsonderdelen waarvoor de inleverdatum is verplaatst. In het nieuwsbericht staat ook dat de presentaties, CGI’s en gesprekken gepland worden vanaf week 6.

Voor een aantal mondelinge toetsen is het goed mogelijk en ook prettig om al in week 5 de toetsafname te plannen. Dat gebeurt in goed overleg tussen docent en student. Zowel de docent als de student kunnen hiervoor het initiatief nemen.