Zij-instroom en maatwerktraject

Heb jij al een flinke bak werkervaring, maar wil je je nu laten omscholen tot leerkracht? Bij Iselinge Hogeschool is het mogelijk een scholing als zij-instromer te volgen. Het zij-instroomtraject biedt de mogelijkheid om via een geschiktheidsonderzoek en een deeltijd scholingstraject een bevoegdheid te krijgen als leraar in het basisonderwijs. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je een overeenkomst (minimaal 0,4 fte) aangaan met een school(bestuur) die jou aandraagt als zij-instromer. 

Door het zij-instroomtraject haal ik mijn bevoegdheid terwijl ik al voor de klas sta.

Mogelijke zij-instroomtrajecten

Bij het samenstellen van een zij-instroomtraject gaan we uit van jouw situatie en vooropleiding. 

Dan is een zij-instroomtraject niet geschikt voor jou. We verwijzen je door naar de deeltijd pabo of de Ad-PEP.

Na het doen van een geschiktheidsonderzoek bepalen we jouw maatwerktraject. De duur van het scholingsplan is maximaal 2,5 jaar en leidt op tot een bachelordiploma. Aanvullende voorwaarde voor de start is het behalen van de toelatingstoetsen (meer info: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl) en de rekentoets (wiscat) als onderdeel van het geschiktheidsonderzoek.

Je sluit aan bij lessen van de deeltijdpabo die passen bij jouw individuele scholingsplan. Je hebt dus een uniek lesrooster.

Je komt in aanmerking voor een zij-instroom in het beroeptraject als je in het bezit bent van een Ad-PEP of bachelor diploma. Je doet een geschiktheidsonderzoek waarna je direct zelfstandig voor de klas kunt met een scholingsplan van maximaal 2 jaar. Je ontvangt een lesbevoegdheid en een getuigschrift, geen bachelor-diploma. 

Je sluit aan bij lessen van de deeltijdpabo die passen bij jouw individuele scholingsplan. Je hebt dus een uniek lesrooster.

Welke studie(route) past bij jou?

Toelatingstraject

Wil je als zij-instromer of maatwerkstudent aan de slag? Volg dan de volgende stappen:

Ga op zoek naar een school(bestuur) waarmee je de aanvraag voor een geschiktheidsonderzoek doet. Je kunt dit op twee manieren doen.

  1. Je legt zelf contact met een schoolbestuur. 
  2. Je meldt je bij Loopbaancentrum Oost Nederland om in contact te komen met schoolbesturen en om meer te lezen over de mogelijkheden van de zij-instroom en maatwerktrajecten.

Tip: Meld je aan op Podium | Loopbaancentrum Oost Nederland en ga ik gesprek met de instroommakelaar.

Is er geen schoolbestuur dat jou in dienst wil nemen als zij-instromer, of heb je het geschiktheidsonderzoek niet goed afgerond? Dan is wellicht de deeltijd (verkorte) pabo een goed alternatief.

De school en/of het bestuur gaan akkoord met het geschiktheidsonderzoek aan en betaalt de kosten. Uit dit onderzoek blijkt of je over voldoende eerder verworven competenties beschikt, om direct aan de slag te gaan naast het volgen van de opleiding.

Opbouw geschiktheidsonderzoek:

  1. Toetsen: reken-wiskundetoets voor de pabo. Maatwerkstudenten maken ook de toelatingstoetsen voor de pabo (meer info: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl).
  2. Portfolio-opbouw onder begeleiding van een coach. Hierin staat bijvoorbeeld je cv, eerder verworven competenties en werkervaring.
  3. Assessment: twee aaneengesloten lessen. In het reguliere basisonderwijs geldt een minimum van 15 aanwezige leerlingen. Voor het SO, SBO en VSO geldt een minimum van 8 leerlingen.
  4. Criteriumgericht interview: het assessment wordt besproken. Aansluitend krijg je een GO of NO GO.

 

Op basis van de uitkomst van het assessment wordt een persoonlijk scholingsplan opgesteld. Dit scholingsplan wordt met de zij-instromer, een vertegenwoordiger van de opleiding en een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag doorgesproken. Door gezamenlijke ondertekening wordt onderstreept dat alle partijen zich verantwoordelijk weten voor het welslagen van de scholing én begeleiding. 

Voor zij-instromers en maatwerkstudenten die in het speciaal (voortgezet)onderwijs werken kan een externe stage worden gevraagd in het reguliere basisonderwijs voor de duur van maximaal 40 dagen.

Als je door het assessment hebt aangetoond een geschikte kandidaat te zijn, start de fase van de scholing en begeleiding. Je sluit aan bij lessen van de deeltijdpabo die passen bij jouw individuele scholingsplan. Je hebt dus een uniek lesrooster.

Een uitkomst van het assesment kan zijn dat je tijdens het traject een aantal dagen stage moet lopen op een reguliere basisschool. Houd hier rekening mee bij het maken van afspraken met de school waar je zij-instromer wordt. Je moet het scholingstraject binnen een termijn van 2 jaar afronden (zij-instroom in het beroep) en maatwerktraject 2,5 jaar.

Deze trajecten starten vier keer per jaar. Per periode is er plek voor acht maatwerktrajecten en zij-instromers.

Je scholingsprogramma valt niet onder de door de overheid bekostigde opleidingen. De school die jou in dienst heeft ontvangt een factuur voor de scholing.

Kosten:

  • Geschiktheidsonderzoek: €2290,-
  • Onderwijs per kwartiel: €1388,-
  • Bekwaamheidsonderzoek (eind van het traject): €1797,-
  • Geen eigen opleider? Begeleiden/beoordelen zij-instromer Iselinge: €1960,-

Subsidies:

Aanmeldformulier zij-instroom