• Deeltijd pabo

Het basisonderwijs vraagt om mensen met een professionele kijk en inspirerende manier van lesgeven. Elk kind verdient een leraar met inlevingsvermogen en enthousiasme voor het vak. Een goede leraar heeft niet alleen organisatievermogen, maar beschikt ook over pedagogisch, didactisch en interpersoonlijk inzicht, vakinhoudelijke kennis en kan reflecteren en samenwerken. Maar bovenal moet je een warm hart hebben voor kinderen. Dat laatste geeft een solide basis aan het leraarschap. Studenten waarderen ons om onze kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en goede onderlinge sfeer. Geen betere plek om je voor te bereiden voor een baan als leraar basisonderwijs dan bij Iselinge Hogeschool!

Heb jij een hbo- of wo-diploma? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de verkorte deeltijdopleiding of voor een zij-instroomtraject

Factsheet

Wij bieden de opleiding tot leraar basisonderwijs aan in deeltijd.

Duur opleiding
4 jaar als avondopleiding (mogelijk te verkorten tot 2 jaar indien je een afgeronde hbo- of wo-opleiding hebt).
Studielast
6 uur onderwijs, 8 uur stage en 24 uur zelfstudie per week. Je krijgt per blok een rooster.
Vooropleiding
Diploma vwo, havo, mbo niveau 4.
Stages
1 dag per week. Je kiest zelf je stagedag.
Start
Eerste avond van september om 18.15 uur.
Lesdagen
Maandagavond en woensdagavond.
Lestijden
College: 18.15 uur tot 19.45 uur. Pauze: 19.45 uur tot 20.00 uur. College: 20.00 uur tot 21.30 uur.

Kom naar de open dag

8 februari 2020 ben jij van harte welkom op de open dag!

Ik wil een bijdrage leveren aan goed onderwijs, ik wil kinderen laten groeien.

Waarom deeltijd?

Deeltijd studeren betekent dat je een volledig studieprogramma volgt (zoals in de voltijd), maar dat je colleges in de avond volgt. Je studeert samen met volwassenen die hun dromen najagen om in het onderwijs te gaan werken. Het zijn gemotiveerde studenten die doelgericht met hun studie bezig zijn. Ze zijn (vaak) al professionals, maar in een andere context. Ze zoeken een nieuwe uitdaging, willen een studie combineren met hun gezin of willen hun kennis en levenservaring delen. Ieder verhaal is anders. Wij zijn benieuwd naar wie jij bent, wat jouw verhaal is en wat jij van ons nodig hebt om succesvol te studeren. 

Studieopbouw

Op Iselinge Hogeschool word je opgeleid voor het beroep leraar basisonderwijs. We doen dat met een uitdagend en flexibel curriculum. Je bepaalt tijdens je opleiding steeds meer zelf wat je leert. Dat maakt de studie interessant en dat zorgt ervoor dat jij straks interessanter bent voor scholen. Als je je specialiseert, dan onderscheid je je van anderen. In de eerste helft van je studie leg je de basis en zorg je ervoor dat je een goede leerkracht bent in alle groepen van de basisschool. 
Het studiejaar is opgebouwd uit 4 blokken. Een blok duurt ongeveer 10 weken. Elk blok bestaat uit lesweken en eindigt met een toetsweek. 

Aan het begin van een blok krijg je informatie over de modules die je volgt en de toetsen waarmee je de modules afrondt. Als alles goed loopt, dan heb je aan het einde van een blok alles afgerond en start je weer met een nieuw blok.

Tijdens de opleiding doorloop je vier opleidingsfasen: 
 

Je richt je vooral op het beroep en het verzorgen van onderwijs in de eigen klas.

Je stelt zelf een leerroute samen. Zo word je een leraar met een eigen profiel. 

Studieprogramma

Je volgt een uitdagend programma waarin afwisselend kennis, thematische opdrachten, vaardigheden, begeleiding, stage, activiteiten, onderzoek en profileringsmogelijkheden centraal staan.

Het eerste jaar is het propedeusejaar. Je ontwikkelt vooral je pedagogische en didactische kwaliteiten. In blok 1 en 2 (de opleidingsbekwame fase) kun je stage lopen in alle groepen van het basisonderwijs, in blok 3 en 4 (taakbekwaam middenbouw) loop je stage in de middenbouw. Het onderwijs op de opleiding is dan ook op de middenbouw gericht.

In het tweede jaar volgen de onderbouw (taakbekwaam onderbouw) en bovenbouw (taakbekwaam bovenbouw). Je leert lesgeven in alle vakgebieden en op de opleiding werk je aan verschillende ontwerp- en onderzoeksopdrachten. Het onderwijs op de opleiding is gericht op de bouw waarin je stage loopt.

In jaar 3 en 4 kies je een persoonlijke leerroute.

Begeleiding

Iselinge Hogeschool wordt hoog gewaardeerd door studenten door o.a. de fijne begeleiding. Wij begeleiden en ondersteunen je graag in je professionele ontwikkeling. Jouw persoonlijke studiecoach, interne opleider en mentor staan je met raad en daad terzijde. Leraar worden doe je namelijk niet alleen.
Je kunt begeleiding verwachten van de volgende personen:
 

Direct bij de start van je studie maak je kennis met je studiecoach. Deze docent is voor jou de belangrijkste aanspreekpersoon. De studiecoach ondersteunt en coacht je om actief en systematisch te reflecteren over je studie, je stage, keuzes tijdens je opleiding, je studieverloop in relatie tot het beroep van leraar of je persoonlijke situatie. Jouw ontwikkeling leg je vast in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Je studiecoach zoekt je ook op in je stageschool.

De schoolopleider is een leerkracht in het basisonderwijs die speciaal is opgeleid om studenten te begeleiden. Jouw opleider komt je begeleiden in je stagegroep en bespreekt samen met jou en je studiecoach de voortgang in de stage. Vaak loop je met meerdere studenten stage in een school en maak je onderdeel uit van een leerteam. De opleider zorgt er dan voor dat er intervisiebijeenkomsten zijn voor alle studenten en mogelijk een aantal leerkrachten op je school.

De mentor op de basisschool is de leerkracht die normaal lesgeeft in de groep waarin je stage loopt. Je maakt met je mentor afspraken over de activiteiten die je in de groep en in de school uitvoert. Je mentor begeleidt je in de dagelijkse praktijk.

Onze decaan is een belangrijk aanspreekpersoon voor vragen over studiefinanciering, studiekeuze en studievoortgang. Je kunt ook voorafgaand aan de studie al contact met hem zoeken. De decaan weet niet alleen veel over de randvoorwaarden van je studie, maar is ook beroepskeuzeadviseur.

Stage

Bij Iselinge Hogeschool vormen de stages een groot deel van het studieprogramma. Je loopt in het eerste jaar één dag per week stage. Je kunt zelf, in overleg, afstemmen op welke dag je stageloopt. Zo kun je stage combineren met werk of gezin. Vanaf het derde jaar zijn er ook weekstages (die je, in overleg, zelf kunt plannen). Tijdens de stages leer je het echte vak. De basisscholen realiseren zich dat ze belang hebben bij het goed opleiden van studenten zoals jij. Wij werken nauw samen met 18 schoolbesturen  (meer dan honderd basisscholen) om het werkplekleren mogelijk te maken. De opleidingsscholen zijn gesitueerd tussen Arnhem en Winterswijk. 

Je hoeft in de eerste twee jaar niet zelf op zoek te gaan naar een stageschool. Onze medewerkers van het stagebureau regelen dat voor je. Zij onderhouden de contacten met de stagescholen in de regio. In het eerste studiejaar begin je met een oriënterende stage en een stage in de middenbouw. In het tweede studiejaar begin je in de onderbouw (groep 1 of 2) en ga je door naar de bovenbouw (groep 6, 7 of 8). Elk jaar ga je naar een andere opleidingsschool. 

In het derde jaar solliciteer jij naar een vacature op een opleidingsschool die je aangeboden krijgt via het stagebureau. Doordat jij zelf mag kiezen waar je stage loopt kun je je specialiseren in een onderwijstype dat jou aanspreekt.

Toelating

Je kunt een opleiding aan Iselinge Hogeschool volgen als je een diploma vwo, havo of mbo niveau 4 behaald hebt of als je het 21+toelatingsonderzoek goed hebt afgerond. Iedereen die naar de pabo wil en geen vwo-diploma heeft of hbo-opleiding heeft afgerond, moet aan toelatingseisen voldoen. Dit betekent onder andere dat je moet aantonen over genoeg kennis te beschikken over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Lees meer:

Als je een havodiploma hebt behaald en havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis voldoe je aan de toelatingseisen voor die vakken. Voor natuur en techniek geldt dat je aan de eisen voldoet wanneer je een havodiploma hebt behaald en je havo-eindexamen hebt gedaan in natuurkunde, biologie of NLT (Natuur, Leven en Technologie).

Als je geen havo-eindexamen hebt gedaan in (één van) de vakken of op het mbo zit, kun je door het maken van een toelatingstoets per vakgebied aantonen dat je al genoeg weet van dat vakgebied.

Heb je een vwo-diploma? Dan hoef je geen toelatingstoetsen te maken. 

Je moet je uiterlijk één maand voor deelname aan de toetsen hebben ingeschreven bij Iselinge Hogeschool. De uitslag van de toetsen is een jaar en negen maanden geldig. Je mag alle drie de toetsen één keer herkansen. Kijk voor de data van de toelatingstoetsen, de voorwaarden en details hier.

Om havoleerlingen en mbo-studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de toelatingstoetsen voor de pabo is er hulp beschikbaar. Deze hulp bestaat uit leermaterialen die je kunt vinden via: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl en je kunt op Iselinge Hogeschool de zomercursus volgen.

Studenten die naar de pabo gaan dienen voordat ze met de opleiding starten (voltijd academische pabo) of in het eerste studiejaar (voltijd- en deeltijd reguliere pabo) een landelijke rekentoets te halen. Studenten van de voltijd- en deeltijd reguliere pabo mogen daar drie keer over doen in het eerste jaar . Onze ervaringen met deze toets zijn positief. De meeste studenten laten na één of twee keer zien dat ze de toets zonder grote problemen kunnen halen. Het eerste aanbod van deze toetsen is gepland op de introductiedag.

Veel toekomstige studenten vragen ons of het mogelijk is om al voorafgaand aan hun studie aan onze hogeschool de rekentoets te maken. Iselinge Hogeschool wijst hen graag op deze mogelijkheid en we raden toekomstige studenten aan hieraan deel te nemen. De volgende landelijke afspraken gelden hierbij.

Voor leerlingen in het voorlaatste schooljaar:

  • Leerlingen (vwo 5, havo 4, mbo) mogen op de pabo de diagnostische rekentoets komen maken.
  • Leerlingen die op dat moment de toets halen hoeven deze op de pabo niet meer te doen en ontvangen een certificaat, waarop staat dat ze de toets behaald hebben.
  • Leerlingen die de toets niet halen, kunnen tijdens de periode voorafgaand aan hun studie gericht oefenen met de onderdelen die nog problematisch zijn. Eenmaal op de pabo is er voor de leerlingen die starten in de voltijd reguliere pabo of deeltijd reguliere pabo nog drie maal een aanbod.
  • De decaan van de mbo- of vo-school meldt de leerlingen aan voor de rekentoets bij Iselinge Hogeschool. Van de leerlingen worden de volgende gegevens doorgegeven: naam en e-mailadres. Deze gegevens kunnen per e-mail naar: tilly.tunzi@iselinge.nl.
  • De resultaten van de leerlingen (en eventuele certificaten) worden door Iselinge Hogeschool naar de decaan van de mbo- of vo-school gestuurd.

Voor leerlingen in het laatste jaar van het mbo of voortgezet onderwijs:

  • Leerlingen die in het laatste (examen)jaar zitten melden zich aan voor de opleiding en maken de toets tijdens de introductiedag.
  • Leerlingen die de toets halen hoeven deze op de pabo niet meer te doen, het resultaat wordt in het studentvolgsysteem geregistreerd.
  • Leerlingen die de toets niet halen tijdens de introductiedag hebben in het eerste jaar van hun studie aan de pabo (m.u.v de voltijd academische pabo) nog drie maal een aanbod en krijgen in de eerste weken van het studiejaar (vanaf 1 september) een lesaanbod wat gericht is op deze rekentoets. 

Vrijstellingen en EVC's
Misschien kom je in aanmerking voor vrijstellingen, omdat je eerder verworven competenties hebt (EVC’s), of elders toetsen hebt gehaald. Het is de taak van het EVC-bureau om deze in relatie te brengen met de eisen van onze opleiding. Afhankelijk van je achtergrond, doet het EVC-bureau een onderzoek. Een onderzoek kan bestaan uit het wegen en waarderen van diploma’s en certificaten die een verzoek tot vrijstelling ondersteunen. Het onderzoek kan echter ook vergezeld gaan van toetsen, analyseren van toetsresultaten en gesprekken. Het EVC-bureau brengt op basis van het onderzoek advies uit aan de examencommissie. De examencommissie neemt het besluit over vrijstellingen. 

Vrijstellingen moeten voorafgaand aan de opleiding worden aangevraagd. Tijdens de opleiding worden door het EVC-bureau geen vrijstellingen meer verleend.

Over het algemeen gaat het EVC-bureau zeer terughoudend om met vrijstellingen. Zeker voor het deeltijd verkorte opleidingstraject worden doorgaans geen vrijstellingen verleend.

Vermoed je dat jij in aanmerking komt voor vrijstellingen? Dan kun je een aanvraag indienen bij het EVC-bureau. Het EVC-bureau zal onderzoek doen en op grond daarvan een advies uitbrengen aan de examencommissie.

Voor het wegen en waarderen van diploma’s of certificaten kun je tot 1 september bij het EVC-bureau terecht. Wil je meer weten, stuur dan een bericht naar evcbureau@iselinge.nl.

Aan de weging van een eerder behaald diploma of certificaten zijn geen kosten verbonden.

Ben je 21 jaar of ouder, maar niet in het bezit van één van de vereiste diploma's? Dan is er een andere mogelijkheid om toch toegelaten te kunnen worden. Je kunt dan door middel van dit formulier bij het EVC-bureau een toelatingsonderzoek aanvragen. Als je dit toelatingsonderzoek met goed gevolg aflegt, kun je starten in de vierjarige voltijdopleiding. Voor een toelatingsonderzoek kun je je melden tot uiterlijk 1 mei, als je in september wilt starten.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek, het maken van een motivatietest, de landelijke toets rekenen en een schrijfopdracht. Vervolgens wordt een criteriumgericht interview afgenomen. De resultaten hiervan worden met jou besproken en op basis daarvan wordt door het EVC-bureau een voorstel gedaan aan de examencommissie. Deze commissie beslist uiteindelijk over de uitslag. Ook dien je de toelatingstoetsen: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek te behalen. Als je een verzoek tot inschrijving doet, krijg je informatie over het aanmelden voor de toelatingstoetsen. 

Kosten
De kosten van een toelatingsonderzoek bedragen € 165,-.

Schrijf je nu in!

Denk jij dat je de pabo wilt gaan doen aan Iselinge Hogeschool? Schrijf je in via Studielink. (Uitschrijven is ook weer mogelijk!)

 

Studiekeuzecheck

Nadat wij jouw verzoek tot inschrijving hebben ontvangen, krijg je een bevestiging en een uitnodiging voor de studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck bestaat uit een verplichte beroepsoriëntatie op een basisschool en een studiekeuzecheckdag op Iselinge Hogeschool. Wij nodigen jou hiervoor uit, nadat je je hebt ingescheven voor de opleiding. Wij verwachten dat je op beide data komt voor de studiekeuzecheck.

Tijdens de dag op Iselinge Hogeschool krijg je informatie over de opleiding en neem je deel aan de WISCAT rekentoets. Voor de WISCAT rekentoets moet je voldoen aan een minimale norm om een positief advies te krijgen.

’s Middags krijg je een studiekeuzegesprek met een studiecoach van Iselinge Hogeschool. Dit gesprek voer je samen met een aantal medestudenten en de studiecoach. Door middel van dat gesprek willen we je een zo goed mogelijk advies geven, zodat we samen weten dat jouw studiekeuze de juiste is. Eventueel geven we je het advies om in een andere opleidingsvariant te starten of helemaal niet te starten. Als je je hebt ingeschreven voor 1 mei dan is het advies niet bindend. Heb je je na 1 mei aangemeld, dan is het bindend.

Kosten

De studiekosten voor de deeltijdopleiding bestaan uit drie delen:
•    Het collegegeld voor 2019-2020 voor de vierjarige deeltijdopleiding bedraagt € 1701,-. Het kan echter ook zijn dat je een hoger tarief moet betalen. Zie daarvoor onze collegegeldwijzer voor deeltijdstudenten.
•    Het collegegeld voor 2019-2020 voor de tweejarige deeltijd verkorte opleiding is vastgesteld op het wettelijk collegegeld € 2083,00
•    De kosten voor boeken in het eerste jaar zijn het hoogst; deze bedragen ongeveer € 600,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding.

Studiefinanciering
Voor informatie over studiefinanciering en het bestellen van brochures kun je terecht op de site van DUO. Het centrale telefoonnummer van DUO is 050 – 599 77 55. DUO heeft ook een app: ‘Duo Student’.

Vanaf studiejaar 2018/2019 kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld (bekijk hier de infographic om te zien of jij voldoet aan de eisen). Actuele informatie is te vinden op de website van Rijksoverheid.nl.

Als deeltijdstudent kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. De tegemoetkoming leraren bestaat uit een tegemoetkoming in het cursus- of collegegeld en een tegemoetkoming in de studiekosten.

Kijk voor meer informatie hier. Het centrale telefoonnummer van DUO is 050 – 599 77 55. DUO heeft ook een app: 'Duo Student'.

Vanaf 8 juni 2017 is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het levenlanglerenkrediet. Je kunt dan tegen gunstige voorwaarden jouw les- of collegegeld lenen als je een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgt.