Opleiding tot leerkracht basisonderwijs in deeltijd

Het basisonderwijs vraagt om mensen met een professionele kijk en inspirerende manier van lesgeven. Elk kind verdient een leraar met inlevingsvermogen en enthousiasme voor het vak. Een goede leraar heeft niet alleen organisatievermogen, maar beschikt ook over pedagogisch, didactisch en interpersoonlijk inzicht, vakinhoudelijke kennis en kan reflecteren en samenwerken. Maar bovenal moet je een warm hart hebben voor kinderen. Dat laatste geeft een solide basis aan het leraarschap. Studenten waarderen ons om onze kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en goede onderlinge sfeer. Geen betere plek om je voor te bereiden voor een baan als leraar basisonderwijs dan bij Iselinge Hogeschool!

Heb je een mbo-4-diploma dan kun je op Iselinge Hogeschool onze vierjarige deeltijdopleiding volgen. 

Heb jij een hbo- of wo-diploma? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de verkorte deeltijdopleiding of voor een zij-instroomtraject

Factsheet

Wij bieden de opleiding tot leraar basisonderwijs aan in deeltijd.

Duur opleiding
4 jaar reguliere deeltijd als avondopleiding of de deeltijd verkort in 3 jaar (of korter).
Studielast
Gemiddeld 6 uur onderwijs, 8 uur stage en 24 uur zelfstudie per week. Je krijgt per blok een rooster.
Vooropleiding
Diploma vwo, havo, mbo niveau 4.
Stages
22 stagedagen (per halfjaar) in jaar 1 en 2, die je in overleg zelf plant.
Start
Eerste avond van september om 18.15 uur.
Lesdagen
Maandagavond en woensdagavond (vanaf studiejaar 2025-2026 niet meer op maandagavond maar op woensdag tussen 14.30 en 21.30 uur)
Lestijden
College: 18.15 uur tot 19.45 uur. Pauze: 19.45 uur tot 20.00 uur. College: 20.00 uur tot 21.30 uur.
Ik wil een bijdrage leveren aan goed onderwijs, ik wil kinderen laten groeien.

Ben jij geschikt als leerkracht basisonderwijs?

Herken jij jezelf in deze uitspraken? 

 • Ik heb altijd al leerkracht willen worden, maar het is er (nog) niet van gekomen
 • Ik ben op zoek naar (ander) werk waarin ik van betekenis kan zijn
 • Ik wil me graag verder ontwikkelen op hbo-niveau 
 • Ik combineer mijn studie met een gezin en/of een baan

Is jouw antwoord ja? Dan hebben we goed nieuws! Jij past goed op onze deeltijdopleiding tot leraar basisonderwijs. 

Maar let op! Hoewel het begint met motivatie is het ook belangrijk dat je toelaatbaar bent. Check dit bij de informatie over toelating.

Ben je nieuwsgierig vanuit welke visie op (basis)onderwijs we studenten opleiden op Iselinge Hogeschool? Je leest het in ons beroepsbeeld.  

 

Het vak van leraar in het basisonderwijs is een aantrekkelijk, dankbaar en waardevol beroep. Je draagt immers bij aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie. En met een diploma op zak kun je overal ter wereld aan de slag. Maar Nederland heeft je hard nodig, want er komt een tekort aan leraren.

De voordelen van het leraarschap

 • Er is landelijk veel werkgelegenheid, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.
 • De praktijk van het lesgeven is gevarieerd en nooit saai.
 • Je hebt elke dag te maken met enthousiaste kinderen.
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie.
 • In onze complexe samenleving wint de rol van de school en de leraar aan belang.
 • Tijdens je loopbaan kun je de onderwijsdeskundigheid verder vergroten en je carrière verder uitbouwen.

Wat is een leraar basisonderwijs?

Je werkt met kinderen in het basis- en speciaal onderwijs in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Je laat kinderen kennismaken met de wereld van leren. Je leert ze in het begin lezen, schrijven en rekenen. En als ze ouder worden verdiep je hun kennis over de wereld. Het is een mooi beroep, want je maakt een belangrijk verschil in het leven van kinderen.

Wat leer ik de kinderen op de basisschool?

Het soort lessen dat je geeft, verschilt per groep. In groep 1 en 2 bereid je de kinderen spelenderwijs voor op vakken als rekenen en taal. Daarnaast help je ze met eenvoudige basisvaardigheden als plakken en knippen. Vanaf groep 3 gaan de leerlingen aan de slag met een flink aantal vakken: schrijven en lezen, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, muziek, gymnastiek, drama, tekenen en handenarbeid. Ook vertel je verhalen en voer je kringgesprekken. Je legt de stof uit, zet kinderen individueel of in groepjes aan het werk en laat ze opdrachten of werkstukken maken. Je beantwoordt vragen en geeft soms aan het einde van de dag huiswerk op. Gedurende het schooljaar toets je de stof door middel van proefwerken en overhoringen. Je hebt dan ook nakijkwerk, moet rapporten schrijven en toetsgegevens in de administratie verwerken.

Wat houdt het beroep van leraar basisonderwijs nog meer in?

Naast leraar basis- en speciaal onderwijs ben je ook een:

 • pedagoog en coach
  Je kunt je inleven in kinderen en hun gedrag goed analyseren. Je haalt het beste uit een kind door op de juiste manier te coachen.
 • vraagbaak
  Kinderen, collega’s, ouders en instanties kunnen bij jou met vragen terecht.
 • encyclopedie
  Je bezit een brede kennis en wilt deze kennis graag overdragen aan je leerlingen.
 • duizendpoot
  Je bent een organisator pur-sang. Je organiseert schoolzaken en activiteiten, doet allerlei schoolklusjes, extra werk en je vergadert regelmatig met collega’s en het schoolbestuur.

Waar ben ik als leraar werkzaam?

Je bent als leraar primair onderwijs werkzaam in de basisschool. Wel zijn er verschillende vormen van onderwijs. Zo is er bijzonder en openbaar onderwijs. Het bijzonder onderwijs is verbonden aan een bepaalde religieuze of levensbeschouwelijke grondslag, bijvoorbeeld christelijk of islamitisch onderwijs. Scholen verschillen ook in hun onderwijskundige visie. Daarnaast is er het speciaal onderwijs: deze scholen zijn afgestemd op kinderen met leer- of gedragsproblematiek. Tenslotte heb je nog speciale scholen voor bijvoorbeeld dove of geestelijk gehandicapte kinderen.

Waarom deeltijd?

Deeltijd studeren betekent dat je een volledig studieprogramma volgt (zoals in de voltijd), maar dat je colleges in de avond volgt. Je studeert samen met volwassenen die hun dromen najagen om in het onderwijs te gaan werken. Het zijn gemotiveerde studenten die doelgericht met hun studie bezig zijn. Ze zijn (vaak) al professionals, maar in een andere context. Ze zoeken een nieuwe uitdaging, willen een studie combineren met hun gezin of willen hun kennis en levenservaring delen. Ieder verhaal is anders. Wij zijn benieuwd naar wie jij bent, wat jouw verhaal is en wat jij van ons nodig hebt om succesvol te studeren. 

Studieopbouw

Op Iselinge Hogeschool word je opgeleid voor het beroep leraar basisonderwijs. We doen dat met een uitdagend en flexibel curriculum. Je bepaalt tijdens je opleiding steeds meer zelf wat je leert. Dat maakt de studie interessant en dat zorgt ervoor dat jij straks interessanter bent voor scholen. Als je je specialiseert, dan onderscheid je je van anderen. In de eerste helft van je studie leg je de basis en zorg je ervoor dat je een goede leerkracht bent in alle groepen van de basisschool. 
Het studiejaar is opgebouwd uit 4 blokken. Een blok duurt ongeveer 10 weken. Elk blok bestaat uit lesweken en eindigt met een toetsweek. 

Aan het begin van een blok krijg je informatie over de modules die je volgt en de toetsen waarmee je de modules afrondt. Als alles goed loopt, dan heb je aan het einde van een blok alles afgerond en start je weer met een nieuw blok.

Tijdens de opleiding doorloop je vier opleidingsfasen: opleidingbekwaam, taakbekwaam (middenbouw, onderbouw, bovenbouw), werkplekbekwaam en startbekwaam.
 

Brochure

Programmaboek deeltijd pabo

Studieprogramma

Je volgt een uitdagend programma waarin afwisselend kennis, thematische opdrachten, vaardigheden, begeleiding, stage, activiteiten, onderzoek en profileringsmogelijkheden centraal staan.

In het eerste jaar word je opleidingsbekwaam (je eerste ervaringen in je rol als leraar) en taakbekwaam voor de middenbouw (werken in groep 3, 4 en 5). Je leert hoe je kinderen begeleidt en hoe je hen iets op de juiste manier kunt leren. Je maakt kennis met de verschillende vakken en lesmethodes die in het basisonderwijs worden gebruikt. Je leert ook lesgeven in de middenbouw (groep 3 tot en met groep 5). Je loopt ook stage in die bouw. 

Je loopt eerst stage in de onderbouw en daarna in de bovenbouw. Het onderwijs op de pabo sluit daar direct bij aan. Je leert les te geven in alle vakken, het gaat dan ook vooral om didactiek. Je wordt taakbekwaam voor de onderbouw (werken in groep 1 en 2) en voor de bovenbouw (werken in groep 6, 7 en 8).

Je studeert vanaf deze fase in jouw persoonlijke leerroute. Je stelt voor een groot deel je eigen programma samen en je specialiseert je. Je verdiept je in een leeftijdsgroep (jonge of oude kind) en een schoolvak naar keuze (arts of science). Je loopt het hele jaar minstens twee dagen in de week stage op een opleidingsschool.

Je blijft studeren binnen je persoonlijke leerroute. Je ontwikkelt je tot een startbekwame leerkracht die zelfstandig voor de klas staat.

Begeleiding

Iselinge Hogeschool wordt hoog gewaardeerd door studenten door o.a. de fijne begeleiding. Wij begeleiden en ondersteunen je graag in je professionele ontwikkeling. Jouw persoonlijke studiecoach, interne opleider en mentor staan je met raad en daad terzijde. Leraar worden doe je namelijk niet alleen.
Je kunt begeleiding verwachten van de volgende personen:
 

Direct bij de start van je studie maak je kennis met je studiecoach. Deze docent is voor jou de belangrijkste aanspreekpersoon. De studiecoach ondersteunt en coacht je om actief en systematisch te reflecteren over je studie, je stage, keuzes tijdens je opleiding, je studieverloop in relatie tot het beroep van leraar of je persoonlijke situatie. Jouw ontwikkeling leg je vast in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Je studiecoach zoekt je ook op in je stageschool.

De schoolopleider is een leerkracht in het basisonderwijs die speciaal is opgeleid om studenten te begeleiden. Jouw opleider komt je begeleiden in je stagegroep en bespreekt samen met jou en je studiecoach de voortgang in de stage. Vaak loop je met meerdere studenten stage in een school en maak je onderdeel uit van een leerteam. De opleider zorgt er dan voor dat er intervisiebijeenkomsten zijn voor alle studenten en mogelijk een aantal leerkrachten op je school.

De mentor op de basisschool is de leerkracht die normaal lesgeeft in de groep waarin je stage loopt. Je maakt met je mentor afspraken over de activiteiten die je in de groep en in de school uitvoert. Je mentor begeleidt je in de dagelijkse praktijk.

Onze decaan is een belangrijk aanspreekpersoon voor vragen over studiefinanciering, studiekeuze en studievoortgang. Je kunt ook voorafgaand aan de studie al contact met hem zoeken. De decaan weet niet alleen veel over de randvoorwaarden van je studie, maar is ook beroepskeuzeadviseur.

Stage

Bij Iselinge Hogeschool vormen de stages een groot deel van het studieprogramma. Ook in de deeltijd opleiding loop je stage vanaf het begin van de studie. Je kunt zelf, in overleg, afstemmen op welke dag(en) je stage loopt. Zo kun je stage combineren met werk of gezin. Tijdens de stages leer je het echte vak. De basisscholen realiseren zich dat ze belang hebben bij het goed opleiden van studenten zoals jij. Wij werken nauw samen met 18 schoolbesturen (meer dan honderd basisscholen) om het werkplekleren mogelijk te maken. De opleidingsscholen zijn gesitueerd tussen Arnhem en Winterswijk.

In de deeltijd regulier 1 en 2 loop je 22 dagen stage (per halfjaar). Je hoeft in de eerste twee jaar niet zelf op zoek te gaan naar een stageschool. Onze medewerkers van het stagebureau regelen dat voor je. Zij onderhouden de contacten met de stagescholen in de regio. In het eerste studiejaar begin je met een oriënterende stage en een stage in de middenbouw. In het tweede studiejaar begin je in de onderbouw (groep 1 of 2) en ga je door naar de bovenbouw (groep 6, 7 of 8). Elk jaar ga je naar een andere opleidingsschool.

In deeltijd regulier 3 plan je 45 stagedagen (in het gehele jaar) voor de werkplek bekwame fase. In het vierde jaar deeltijd regulier loop je tijdens je eindstage 50 dagen stage, waarvan ook twee aaneengesloten weken. Voor deze stage solliciteer jij naar een vacature op een opleidingsschool die je aangeboden krijgt via het stagebureau. Doordat jij zelf mag kiezen waar je stage loopt kun je je specialiseren in een onderwijstype dat jou aanspreekt.

Wil jij meer informatie over een betaalde werkplek en waar je deze kan vinden in het onderwijs? Neem dan een kijkje op de site van Loopbaancentrum Oost-Nederland.

Opleiden in Oost-Gelderland

 

Iselinge Hogeschool leidt studenten op in nauwe samenwerking met basisscholen uit de regio. Met deze opleidingsscholen vormen we een partnerschap: Opleiden in School, Partnerschap Oost-Gelderland. Iselinge Hogeschool werkt samen met achttien besturen, die samen meer dan honderd basisscholen omvatten. En daar zijn we trots op!

Toelating

Je kunt een opleiding aan Iselinge Hogeschool volgen als je een diploma vwo, havo of mbo niveau 4 behaald hebt of als je het 21+toelatingsonderzoek goed hebt afgerond. Iedereen die naar de pabo wil en geen vwo-diploma heeft of hbo-bachelor gehaald (een Ad-diploma geeft geen vrijstelling), moet aan toelatingseisen voldoen.  Dit betekent onder andere dat je moet aantonen over genoeg kennis te beschikken van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Lees meer:

Als je een havodiploma hebt behaald en havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis voldoe je aan de toelatingseisen voor die vakken. Voor natuur en techniek geldt dat je aan de eisen voldoet wanneer je een havodiploma hebt behaald en je havo-eindexamen hebt gedaan in natuurkunde, biologie of NLT (Natuur, Leven en Technologie).

Als je geen havo-eindexamen hebt gedaan in (één van) de vakken of op het mbo zit, kun je door het maken van een toelatingstoets per vakgebied aantonen dat je al genoeg weet van dat vakgebied.

Heb je een vwo-diploma, een hbo-bachelor (een Ad-diploma geeft geen vrijstelling) of universitair-diploma? Dan hoef je geen toelatingstoetsen te maken. 

Met ingang van 1 september 2022 is er iets veranderd rondom de extra toelatingseisen en de inzet van de toelatingstoetsen voor de pabo. Studenten hebben dan ook in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nog de mogelijkheid om aan de extra toelatingseisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek te voldoen. Dit staat ook op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Studenten die vanaf 1 september 2023 willen starten met de pabo zijn verplicht om de toelatingstoets te maken van de vakgebieden waarvoor zij nog niet aan de toelatingseisen voldoen. 

Na inschrijving voor de opleiding moet je voor de start van de studie aan één toetsafname per vak deelnemen om de toelatingstoets(en) te halen. Je moet deze toetskans per vak benutten.
Als je deze kans voor een of meerdere vakken niet haalt, dan kun je wel beginnen aan de pabo. In het eerste jaar van inschrijving moet je dan alsnog voldoen aan de toelatingseis. Je krijgt in het eerste jaar van inschrijving op de pabo voor 1 februari 2024 nog twee kansen hiervoor. Als dit niet lukt, dan moet je de pabo verlaten. 

Rond je voor de start van de opleiding de toelatingstoets(en) met een voldoende af, dan hoef je in het eerste jaar van je studie geen toelatingstoetsen of opdrachten meer te maken om te laten zien dat je aan de toelatingseis voldoet. Je kunt je dan volledig richten op je studie.

Wanneer je toelatingstoetsen moet maken, is het verstandig om je daar zo snel mogelijk voor in te schrijven na bevestiging van je aanmelding voor de pabo.

De uitslag van de toelatingstoetsen is vijf jaar geldig. Kijk voor data van de toelatingstoetsen, de voorwaarden en details op  www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Met vragen kun je altijd mailen naar info@iselinge.nl of kijken bij de veel gestelde vragen op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Om havoleerlingen en mbo-studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de toelatingstoetsen voor de pabo is er hulp beschikbaar. Deze hulp bestaat uit leermaterialen die je kunt vinden via: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl 

Kijk voor meer info op Landelijke ondersteuning voor de toelatingstoetsen - Goed voorbereid naar de pabo

Studenten die naar de pabo gaan dienen voordat ze met de opleiding starten (voltijd academische pabo) of in het eerste studiejaar (voltijd- en deeltijd pabo) een landelijke rekentoets te halen. Studenten van de voltijd- en deeltijd pabo mogen daar drie keer over doen in het eerste jaar . Onze ervaringen met deze toets zijn positief. De meeste studenten laten na één of twee keer zien dat ze de toets zonder grote problemen kunnen halen. Het eerste aanbod van deze toetsen is gepland op de introductiedag.

Veel toekomstige studenten vragen ons of het mogelijk is om al voorafgaand aan hun studie aan onze hogeschool de rekentoets te maken. Iselinge Hogeschool wijst hen graag op deze mogelijkheid en we raden toekomstige studenten aan hieraan deel te nemen. De volgende landelijke afspraken gelden hierbij.

Voor leerlingen in het voorlaatste schooljaar:

 • Leerlingen (vwo 5, havo 4, mbo) mogen op de pabo de diagnostische rekentoets komen maken.
 • Leerlingen die op dat moment de toets halen hoeven deze op de pabo niet meer te doen en ontvangen een certificaat, waarop staat dat ze de toets behaald hebben.
 • Leerlingen die de toets niet halen, kunnen tijdens de periode voorafgaand aan hun studie gericht oefenen met de onderdelen die nog problematisch zijn. Eenmaal op de pabo is er voor de leerlingen die starten in de voltijd reguliere pabo of deeltijd reguliere pabo nog drie maal een aanbod.
 • De decaan van de mbo- of vo-school meldt de leerlingen aan voor de rekentoets bij Iselinge Hogeschool. Van de leerlingen worden de volgende gegevens doorgegeven: naam en e-mailadres. Deze gegevens kunnen per e-mail naar: tilly.tunzi@iselinge.nl.
 • De resultaten van de leerlingen (en eventuele certificaten) worden door Iselinge Hogeschool naar de decaan van de mbo- of vo-school gestuurd.

Voor leerlingen in het laatste jaar van het mbo of voortgezet onderwijs:

 • Leerlingen die in het laatste (examen)jaar zitten melden zich aan voor de opleiding en maken de toets tijdens de introductiedag.
 • Leerlingen die de toets halen hoeven deze op de pabo niet meer te doen, het resultaat wordt in het studentvolgsysteem geregistreerd.
 • Leerlingen die de toets niet halen tijdens de introductiedag hebben in het eerste jaar van hun studie aan de pabo (m.u.v de voltijd academische pabo) nog drie maal een aanbod en krijgen in de eerste weken van het studiejaar (vanaf 1 september) een lesaanbod wat gericht is op deze rekentoets. 

Studenten van het mbo kunnen ook zonder een mbo-diploma toegelaten worden tot de pabo deeltijd reguliere opleiding en starten in september, mits ze een studieadvies van de mbo-instelling hebben en dit opsturen naar Iselinge Hogeschool. In dit afrondingsadvies moet dan staan dat ze vóór 1 januari 2023 het mbo-diploma kunnen behalen. Wanneer ze het diploma van de mbo-opleiding niet hebben behaald voor 1 januari 2023 moeten ze stoppen met de pabo.

Vrijstellingen en EVC's
Misschien kom je in aanmerking voor vrijstellingen, omdat je eerder verworven competenties hebt (EVC’s), of elders toetsen hebt gehaald. Het is de taak van het EVC-bureau om deze in relatie te brengen met de eisen van onze opleiding. Afhankelijk van je achtergrond, doet het EVC-bureau een onderzoek. Een onderzoek kan bestaan uit het wegen en waarderen van diploma’s en certificaten die een verzoek tot vrijstelling ondersteunen. Het onderzoek kan echter ook vergezeld gaan van toetsen, analyseren van toetsresultaten en gesprekken. Het EVC-bureau brengt op basis van het onderzoek advies uit aan de examencommissie. De examencommissie neemt het besluit over vrijstellingen. 

Vrijstellingen moeten voorafgaand aan de opleiding worden aangevraagd. Tijdens de opleiding worden door het EVC-bureau geen vrijstellingen meer verleend.

Over het algemeen gaat het EVC-bureau zeer terughoudend om met vrijstellingen. Zeker voor het deeltijd verkorte opleidingstraject worden doorgaans geen vrijstellingen verleend.

Vermoed je dat jij in aanmerking komt voor vrijstellingen? Dan kun je een aanvraag indienen bij het EVC-bureau. Het EVC-bureau zal onderzoek doen en op grond daarvan een advies uitbrengen aan de examencommissie.

Voor het wegen en waarderen van diploma’s of certificaten kun je tot 1 september bij het EVC-bureau terecht. Wil je meer weten, stuur dan een bericht naar evcbureau@iselinge.nl.

Aan de weging van een eerder behaald diploma of certificaten zijn geen kosten verbonden.

Ben je 21 jaar of ouder, maar niet in het bezit van één van de vereiste diploma's? Dan is er een andere mogelijkheid om toch toegelaten te kunnen worden. Je kunt dan door middel van dit formulier bij het EVC-bureau een toelatingsonderzoek aanvragen. Als je dit toelatingsonderzoek met goed gevolg aflegt, kun je starten in de vierjarige deeltijdopleiding. Voor een toelatingsonderzoek voor studiejaar 2024-2025 kun je je melden tot uiterlijk 1 juni als je in september wilt starten.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek, het maken van een motivatietest, de hogeschool taaltoets, de landelijke toets rekenen (Wiscattoets) en een schrijfopdracht. Voor de landelijke toets rekenen moet je minimaal 103 punten halen. Vervolgens wordt een criteriumgericht interview afgenomen. De resultaten hiervan worden met jou besproken en op basis daarvan wordt door het EVC-bureau een voorstel gedaan aan de examencommissie. Deze commissie beslist uiteindelijk over de uitslag. Ook dien je de toelatingstoetsen: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek te behalen. Als je een verzoek tot inschrijving doet, krijg je informatie over het aanmelden voor de toelatingstoetsen. 

Kosten
De kosten van een toelatingsonderzoek bedragen € 210,-.

Inschrijven

Vanaf 1 oktober 2023 kun je inschrijven voor het studiejaar 2024-2025 via Studielink. Het is fijn als je dat zo snel mogelijk doet. Via Studielink kun je zowel een verzoek tot inschrijving doen aan Iselinge Hogeschool als studiefinanciering aanvragen bij DUO. 

 

 1. Ga naar Studielink om je in te schrijven. 
   
 2. Kies voor 'Inloggen via DigiD'. Heb je geen Nederlands woonadres kies dan voor 'Aanvragen inloggegevens en inloggen’.
   
 3. Dien een inschrijfverzoek in via de button 'nieuwe inschrijving toevoegen'.

Studiekeuzecheck

Nadat wij jouw verzoek tot inschrijving hebben ontvangen, krijg je een bevestiging en een uitnodiging voor de studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck bestaat uit een verplichte beroepsoriëntatie op een basisschool en een studiekeuzecheckdag op Iselinge Hogeschool. Wij nodigen jou hiervoor uit, nadat je je hebt ingescheven voor de opleiding. Wij verwachten dat je op beide data komt voor de studiekeuzecheck.

Tijdens de dag op Iselinge Hogeschool krijg je informatie over de opleiding en neem je deel aan de WISCAT rekentoets. Voor de WISCAT rekentoets moet je voldoen aan een minimale norm om een positief advies te krijgen.

’s Middags krijg je een studiekeuzegesprek met een studiecoach van Iselinge Hogeschool. Dit gesprek voer je samen met een aantal medestudenten en de studiecoach. Door middel van dat gesprek willen we je een zo goed mogelijk advies geven, zodat we samen weten dat jouw studiekeuze de juiste is. Eventueel geven we je het advies om in een andere opleidingsvariant te starten of helemaal niet te starten. Als je je hebt ingeschreven voor 1 mei dan is het advies niet bindend. Heb je je na 1 mei aangemeld, dan is het bindend.

Kosten

Bekijk de collegegeldwijzer om te zien wat in jouw situatie de kosten zijn. 

Aanvullend aan de studiekosten voor de deeltijdopleiding komen:

 • De kosten voor boeken in het eerste jaar zijn het hoogst; deze bedragen ongeveer € 400,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding.

Studiefinanciering
Voor informatie over studiefinanciering en het bestellen van brochures kun je terecht op de site van DUO. Het centrale telefoonnummer van DUO is 050 – 599 77 55. DUO heeft ook een app: ‘Duo Student’.

De halvering van het collegegeld is in het studiejaar 2018-2019 ingevoerd. Vanaf het studiejaar 2024-2025 (per 1 september 2024) wordt de halvering stopgezet.
Actuele informatie is te vinden op de website van Rijksoverheid.nl.

Als deeltijdstudent kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren. De tegemoetkoming leraren bestaat uit een tegemoetkoming in het cursus- of collegegeld en een tegemoetkoming in de studiekosten.

 Laat jij je omscholen, dan kun je mogelijk een scholingsvoucher aanvragen bij Opijver, het Achterhoekse Talentenfonds. Wil je in september starten dan kun je voor 15 juni de aanvraag indienen via de website www.opijver.nl. 

Vanaf 8 juni 2017 is het voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het levenlanglerenkrediet. Je kunt dan tegen gunstige voorwaarden jouw les- of collegegeld lenen als je een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgt.

 

Schrijf je nu in!

Denk jij dat je de pabo wilt gaan doen aan Iselinge Hogeschool? Schrijf je in via Studielink. (Uitschrijven is ook weer mogelijk!)

 

Hoe kun je je verder oriënteren?