Als decaan heeft u een belangrijke rol bij de studiekeuze van uw leerlingen. Iselinge Hogeschool wil u graag hierbij helpen. Een goede studievoorlichting zorgt ervoor dat leerlingen de juiste keuze kunnen maken. Wij vinden het belangrijk om goed onderwijs te verzorgen en beschikken over kennis van educatieve aspecten die bijdragen aan dit studiekeuzeproces. Daarom is onze voorlichting niet alleen gericht op onze studies. Wij bieden graag onze expertise aan en voor u zijn hier geen kosten aan verboden. Door middel van onderstaande activiteiten/projecten hopen wij bij te dragen aan het studiekeuzeproces van de leerling.

Voor: havo 3,4,5 en vwo 3,4,5,6 (voorbereiding op profielkeuze) 
Opbrengst: Leerlingen maken op een laagdrempelige manier kennis met Iselinge Hogeschool en het onderwijs waarvoor zij worden opgeleid. 

Beschrijving
Studenten van Iselinge Hogeschool komen naar uw vo-school. Hier verzorgen zij een studievoorlichting tijdens de pauze of op een ander geschikt moment (in overleg). Deze voorlichting bestaat uit een kleine markt waarin studenten op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met studenten van Iselinge Hogeschool. Hierbij maken uw leerlingen kennis met verschillende facetten van het onderwijs. De studenten geven informatie over de hogeschool en het onderwijs in het algemeen. Uw leerlingen kunnen deelnemen aan activiteiten waarin zij uitgedaagd worden en krijgen een klein presentje als aandenken. Deze studievoorlichting is geheel vrijblijvend.
Wij gaan graag met u in overleg over de opties met betrekking tot; locatie, plaats in de school, tijd en afstemming met mentoren. 

Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen? Neem dan contact op info@iselinge.nl, kian.heideman@iselinge.nl of bel naar 0314-374100. 

Voor: havo 3 en vwo 3 (voorbereiding op profielkeuze).
Duur: 7 weken (opening, lessen, uitvoering en evaluatie).
Opbrengst: leerlingen krijgen inzicht in eigen interesses, doen praktische kennis op over het onderwijs en thema's passend bij hun profielen.

Beschrijving
Uw leerlingen nemen voor één dag een basisschool over. Zij worden verdeeld over een school en krijgen een groep toegewezen. Op deze school en binnen deze groep voeren zij rond een thema innovatieve activiteiten uit. Gedurende de voorbereiding en uitvoering van deze activiteiten worden zij bijgestaan door studenten van Iselinge Hogeschool. De thema’s sluiten zoveel mogelijk aan bij de gewenste profielen van de leerlingen. Voorbeelden van mogelijke thema’s zijn mediawijsheid, gezondheid, hygiëne, sport, muziek, computational thinking en 21e-eeuwse vaardigheden. De vo-leerlingen leren zichzelf goed kennen tijdens dit project. Ze moeten iets voorbereiden en vervolgens ook zelf uitleggen aan kinderen. Hierbij ontwikkelen vo-leerlingen vaardigheden die zij in hun latere loopbaan ook nodig zullen hebben zoals samenwerking, organiseren, plannen en creativiteit. Én zij  maken ook nog eens kennis met het beroep van basisschoolleerkracht.
Ze worden hierbij zoveel mogelijk begeleid door studenten van Iselinge Hogeschool. 

Ervaringen
Op 3 februari namen leerlingen van Christelijk College Schaersvoorde zes basisscholen uit de regio over. Ze deden dit onder begeleiding van pabo-studenten van Iselinge Hogeschool. De havo 3 en vwo 3 leerlingen verzorgen een dag lang het onderwijs. Iedere klas kreeg één basisschool toegewezen. De leerlingen van Schaersvoorde bereidden, onder leiding van de pabostudenten, allerlei innovatieve activiteiten voor en hebben daar uitvoering aan gegeven. Voor groep 1 tot en met 8 van de zes basisscholen was 3 februari een inspirerende dag waarbij ze uitgedaagd werden om actief en onderzoekend te leren.

Het project 'Wij nemen de basisschool over' is al eerder uitgevoerd en toen niet onopgemerkt gebleven in de media. 
Jeugdjournaal
Omroep Gelderland

Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen? Neem dan contact op info@iselinge.nl, kian.heideman@iselinge.nl of bel naar 0314-374100. 

Rekentoets

Studenten die naar de pabo gaan dienen in het eerste studiejaar een landelijke rekentoets te halen. Ze mogen daar drie keer over doen. Onze ervaringen met deze toets zijn positief. De meeste studenten laten na één of twee keer zien dat ze de toets zonder grote problemen kunnen halen. 

Veel toekomstige studenten vragen ons of het mogelijk is om al voorafgaand aan hun studie aan onze hogeschool deze toets te maken. Iselinge Hogeschool wijst hen graag op deze mogelijkheid en we raden toekomstige studenten aan hieraan deel te nemen. De volgende landelijke afspraken gelden hierbij:

Voor leerlingen in het voorlaatste schooljaar:

  1. Leerlingen (vwo 5, havo 4, mbo) mogen op de pabo rekentoets komen maken.
  2. Leerlingen die op dat moment de toets halen hoeven deze op de pabo niet meer te doen en ontvangen een certificaat, waarop staat dat ze de toets behaald hebben.
  3. Leerlingen die de toets niet halen, kunnen tijdens de periode voorafgaand aan hun studie gericht oefenen met de onderdelen die nog problematisch zijn. Eenmaal op de pabo is er voor deze leerlingen nog drie maal een aanbod.
  4. De decaan van de mbo- of vo-school meldt de leerlingen aan bij Iselinge Hogeschool door het e-mailadres van de leerling(en) te mailen naar: tilly.tunzi@iselinge.nl. De leerlingen worden dan vervolgens uitgenodigd om de toets te komen maken.
  5. De resultaten van de leerlingen (en eventuele certificaten) worden door Iselinge Hogeschool naar de decaan van de mbo- of vo-school of direct naar de leerlingen gestuurd.

Voor leerlingen in het laatste jaar van het mbo of voortgezet onderwijs:

  1. Leerlingen die in het laatste (examen)jaar zitten kunnen de toets maken tijdens de studiekeuzecheckdag.
  2. Leerlingen die de toets dan halen hoeven deze op de pabo niet meer te doen, het resultaat wordt in het studentvolgsysteem geregistreerd.
  3. Leerlingen die de toets niet halen hebben tijdens hun studie aan de pabo nog drie maal een aanbod.
  4. Leerlingen die de toets niet halen, kunnen tijdens de periode voorafgaand aan hun studie gericht oefenen met de onderdelen die nog problematisch zijn. Ze kunnen gebruik maken van het lesaanbod op de hogeschool.