Interactieve online inspiratiemiddag Academische Werkplaats

Interactieve inspiratiemiddag Academische Werkplaats

In de Academische Werkplaats werken docent-onderzoekers, onderwijsprofessionals, experts uit het werkveld én studenten samen aan onderzoeksvragen die door de praktijk zijn ingebracht. Zij nemen gezamenlijk deze praktijkvraagstukken onder de loep en gaan op basis van onderzoek aan de slag met innovatieve ontwerpen die passen bij dit vraagstuk. Bent u benieuwd naar de opbrengsten van het afgelopen schooljaar? Bezoek dan een van de vier onderzoekspijlers op de interactieve inspiratiemiddag op woensdag 16 juni, van 15.00 tot 16.00 uur.

Onder iedere onderzoekspijler vallen twee werkplaatsen:

Pedagogische sensitiviteit

Innovatieve didactieken

Digitale geletterdheid

Onderwijs en ontwikkeling

Wilt u meer te weten komen over een van de onderzoekspijlers? 
U kunt zich tot en met 15 juni aanmelden om online deel te nemen aan de interactieve inspiratiemiddag. 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Silke Degen (silke.degen@iselinge.nl).

Terug naar agendaoverzicht