Voltijd pabo

Op de pabo verdiep jij je in de leefwereld van kinderen. Als aankomend leerkracht basisonderwijs leer je hoe je kinderen uitdaagt, ze nieuwsgierig en enthousiast maakt. Jij leert kinderen op een leuke en goede manier over taal, rekenen, muziek en over hoe de wereld in elkaar steekt. Jij laat ze groeien! 

Ben jij die toekomstige leerkracht die op een enthousiaste en inspirerende manier kinderen kan motiveren om te leren? Ontdek of de vierjarige hbo-opleiding tot leerkracht basisonderwijs bij jou past. Het vak van leraar in het basisonderwijs is een dankbaar en waardevol beroep. De pabo op Iselinge Hogeschool onderscheidt zich doordat jij een persoonlijke leerroute kan samenstellen. Dat geeft jou de mogelijkheid om het onderwijs naar je eigen hand te zetten en de professional te worden die je wilt zijn. Je bent van harte welkom op Iselinge Hogeschool en de samenwerkende basisscholen in Oost-Gelderland!  

Factsheet

Studieduur:
4 jaar.
Studielast:
15 - 20 uur onderwijs, 8 uur stage en 15 uur zelfstudie per week.
Vooropleiding:
Diploma vwo, havo, mbo niveau 4.
Stages:
Eerste jaar: één dag per week + ieder blok een stageweek. Tweede jaar: twee dagen per week + ieder blok een stageweek. Derde en vierde jaar: werkplek- en LIO-stage.
Doordat ik mijn persoonlijke leerroute kan kiezen, ontwikkel ik mij tot de leerkracht die ik wil zijn

Ben jij geschikt als leerkracht basisonderwijs?

Herken jij jezelf in deze checklist? 

 • Ik vind het leuk om met kinderen om te gaan.
 • Ik heb een brede interesse.
 • Ik geniet ervan om anderen iets te leren.
 • Ik houd ervan om goed voorbereid en georganiseerd te werken.
 • Ik vind het leuk om te onderzoeken hoe leren beter kan.

Is jouw antwoord ja? Dan hebben we goed nieuws! Jij voldoet aan de basiscriteria om een goede leerkracht te worden. We verwelkomen jou graag tijdens de open dag. 

Maar let op! Hoewel het begint met motivatie is het ook belangrijk dat je toelaatbaar bent. Check dit bij de informatie over toelating.

Het vak van leraar in het basisonderwijs is een aantrekkelijk, dankbaar en waardevol beroep. Je draagt immers bij aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie. En met een diploma op zak kun je overal ter wereld aan de slag. Maar Nederland heeft je hard nodig, want er komt een tekort aan leraren.

De voordelen van het leraarschap

 • Er is landelijk veel werkgelegenheid, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.
 • De praktijk van het lesgeven is gevarieerd en nooit saai.
 • Je hebt elke dag te maken met enthousiaste kinderen.
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie.
 • In onze complexe samenleving wint de rol van de school en de leraar aan belang.
 • Tijdens je loopbaan kun je de onderwijsdeskundigheid verder vergroten en je carrière verder uitbouwen.

Wat is een leraar basisonderwijs?

Je werkt met kinderen in het basis- en speciaal onderwijs in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Je laat kinderen kennismaken met de wereld van leren. Je leert ze in het begin lezen, schrijven en rekenen. En als ze ouder worden verdiep je hun kennis over de wereld. Het is een mooi beroep, want je maakt een belangrijk verschil in het leven van kinderen.

Wat leer ik de kinderen op de basisschool?

Het soort lessen dat je geeft, verschilt per groep. In groep 1 en 2 bereid je de kinderen spelenderwijs voor op vakken als rekenen en taal. Daarnaast help je ze met eenvoudige basisvaardigheden als plakken en knippen. Vanaf groep 3 gaan de leerlingen aan de slag met een flink aantal vakken: schrijven en lezen, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, muziek, gymnastiek, drama, tekenen en handenarbeid. Ook vertel je verhalen en voer je kringgesprekken. Je legt de stof uit, zet kinderen individueel of in groepjes aan het werk en laat ze opdrachten of werkstukken maken. Je beantwoordt vragen en geeft soms aan het einde van de dag huiswerk op. Gedurende het schooljaar toets je de stof door middel van proefwerken en overhoringen. Je hebt dan ook nakijkwerk, moet rapporten schrijven en toetsgegevens in de administratie verwerken.

Wat houdt het beroep van leraar basisonderwijs nog meer in?

Naast leraar basis- en speciaal onderwijs ben je ook een:

 • pedagoog en coach
  Je kunt je inleven in kinderen en hun gedrag goed analyseren. Je haalt het beste uit een kind door op de juiste manier te coachen.
 • vraagbaak
  Kinderen, collega’s, ouders en instanties kunnen bij jou met vragen terecht.
 • encyclopedie
  Je bezit een brede kennis en wilt deze kennis graag overdragen aan je leerlingen.
 • duizendpoot
  Je bent een organisator pur-sang. Je organiseert schoolzaken en activiteiten, doet allerlei schoolklusjes, extra werk en je vergadert regelmatig met collega’s en het schoolbestuur.

Waar ben ik als leraar werkzaam?

Je bent als leraar primair onderwijs werkzaam in de basisschool. Wel zijn er verschillende vormen van onderwijs. Zo is er bijzonder en openbaar onderwijs. Het bijzonder onderwijs is verbonden aan een bepaalde religieuze of levensbeschouwelijke grondslag, bijvoorbeeld christelijk of islamitisch onderwijs. Scholen verschillen ook in hun onderwijskundige visie. Daarnaast is er het speciaal onderwijs: deze scholen zijn afgestemd op kinderen met leer- of gedragsproblematiek. Tenslotte heb je nog speciale scholen voor bijvoorbeeld dove of geestelijk gehandicapte kinderen.

Schrijf je nu in!

Denk jij dat je de pabo wilt gaan doen aan Iselinge Hogeschool? Schrijf je in via Studielink. (Uitschrijven is ook weer mogelijk!)

 

Studieprogramma

Op Iselinge Hogeschool word je opgeleid voor het beroep leraar basisonderwijs. We doen dat met een uitdagend en flexibel curriculum. Je bepaalt tijdens je opleiding steeds meer zelf wat je leert. Dat maakt de studie interessant en dat zorgt ervoor dat jij straks interessanter bent voor scholen. Als je je specialiseert, dan onderscheid je je van anderen. In de eerste helft van je studie leg je de basis en zorg je ervoor dat je een goede leerkracht bent in alle groepen van de basisschool. Er zijn vier blokken per jaar. Ieder blok heeft een vaste opbouw. Als eerstejaars loop je op dinsdag een vaste dag stage en in ieder blok is er een stageweek.
Tijdens de opleiding doorloop je vier opleidingsfasen. De eerste twee fasen (opleidingsbekwaam en taakbekwaam) richten zich vooral op het beroep en het verzorgen van onderwijs in de eigen klas. Tijdens de volgende twee fasen (werkplekbekwaam en startbekwaam) stel je zelf een leerroute samen.

De opleiding kent globaal de volgende opbouw:

Leer je hoe je kinderen begeleidt en hoe je hen iets op de juiste manier kunt leren. Je maakt kennis met de verschillende vakken en lesmethodes die in het basisonderwijs worden gebruikt. En je leert dit jaar over lesgeven in de middenbouw (groep 3 tot en met groep 5). Je loopt ook stage in die bouw. In het eerste jaar word je opleidingsbekwaam (je eerste ervaringen in je rol als leraar) en taakbekwaam voor de middenbouw (werken in groep 3, 4 en 5).

Je loopt dit jaar twee dagen stage in de week; eerst stage in de onderbouw en daarna in de bovenbouw. Het onderwijs op de pabo sluit daar direct bij aan. In de stage voer je ook activiteiten vanuit de opleiding uit. Je leert les te geven in alle vakken, het gaat dan ook vooral om didactiek. Je wordt taakbekwaam voor de onderbouw (werken in groep 1 en 2) en voor de bovenbouw (werken in groep 6, 7 en 8).

Vanaf het derde jaar kies jij je persoonlijke leerroute en ga je je specialiseren. Je verdiept je in een leeftijdsgroep (jonge of oude kind) en een schoolvak naar keuze (arts of science). Je loopt het hele jaar minstens twee dagen in de week stage op een opleidingsschool. Ook kun je in het buitenland stage lopen. Je stelt voor een groot deel je eigen programma samen. Je wordt:

Werkplekbekwaam (2 dagen per week op de stageschool)
Startbekwaam (werken in je eigen groep en afstuderen)

Brochure voltijd pabo

Programmaboek voltijd pabo

Begeleiding

Iselinge Hogeschool wordt hoog gewaardeerd door studenten door o.a. de fijne begeleiding. Wij begeleiden en ondersteunen je graag in je professionele ontwikkeling. Jouw persoonlijke studiecoach, schoolopleider en mentor staan je met raad en daad terzijde. Leraar worden doe je namelijk niet alleen.
Je kunt begeleiding verwachten van de volgende personen:
 

Direct bij de start van je studie maak je kennis met je studiecoach. Deze docent is voor jou de belangrijkste aanspreekpersoon. De studiecoach ondersteunt en coacht je om actief en systematisch te reflecteren over je studie, je stage, keuzes tijdens je opleiding, je studieverloop in relatie tot het beroep van leraar of je persoonlijke situatie. Jouw ontwikkeling leg je vast in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Je studiecoach zoekt je ook op in je stageschool.

De schoolopleider is een leerkracht in het basisonderwijs die speciaal is opgeleid om studenten te begeleiden. Jouw opleider komt je begeleiden in je stagegroep en bespreekt samen met jou en je studiecoach de voortgang in de stage. Vaak loop je met meerdere studenten stage in een school en maak je onderdeel uit van een leerteam. De opleider zorgt er dan voor dat er intervisiebijeenkomsten zijn voor alle studenten en mogelijk een aantal leerkrachten op je school.

De mentor op de basisschool is de leerkracht die normaal les geeft in de groep waarin je stage loopt. Je maakt met je mentor afspraken over de activiteiten die je in de groep en in de school uitvoert. Je mentor begeleidt je in de dagelijkse praktijk.

Onze decaan is een belangrijk aanspreekpersoon voor vragen over studiefinanciering, studiekeuze en studievoortgang. Je kunt ook voorafgaand aan de studie al contact met hem zoeken. De decaan weet niet alleen veel over de randvoorwaarden van je studie, maar is ook beroepskeuzeadviseur.

Stage

Bij Iselinge Hogeschool vormen de stages een groot deel van het studieprogramma. Tijdens de stages leer je het echte vak. De basisscholen realiseren zich dat ze belang hebben bij het goed opleiden van studenten zoals jij. Wij werken nauw samen met achttien schoolbesturen en meer dan honderd basisscholen, om het werkplekleren mogelijk te maken. De opleidingsscholen zijn gesitueerd tussen Arnhem en Winterswijk. In totaal loop je ruim veertig procent van de opleiding stage. Je verdiept je per stage in verschillende onderwijsvormen of aspecten daarvan.

Je wordt in de opleiding begeleid door verschillende begeleiders. Een studiecoach, opleidingsdocenten en in de stage door een mentor en een schoolopleider.
 

Je hoeft in de eerste twee jaar niet zelf op zoek te gaan naar een opleidingsschool. Onze medewerkers van het stagebureau regelen dat voor je. Zij onderhouden de contacten met de opleidingsscholen in de regio. In het eerste studiejaar begin je met een oriënterende stage en een stage in de middenbouw. In het tweede studiejaar begin je in de onderbouw (groep 1 of 2) en ga je door naar de bovenbouw (groep 6, 7 of 8). In het eerste studiejaar loop je in de eerste helft van het jaar één dag per week stage (op dinsdag) en in de tweede helft van het jaar loop je twee dagen per week stage. Daarnaast is er ook vier keer per jaar een stageweek.
In het tweede studiejaar loop je twee dagen stage per week en is er vier keer per jaar een stageweek.  

In het derde jaar solliciteer jij naar een vacature op een opleidingsschool die je aangeboden krijgt via het stagebureau. Doordat jij zelf mag kiezen waar je stage loopt kun je je specialiseren in een onderwijstype dat jou aanspreekt.

In de LIO-stage leid je zelfstandig een groep kinderen. De mentor en schoolopleider begeleiden je hierbij. Je moet voldoen aan de bekwaamheidseisen die wettelijk zijn vastgelegd. Je loopt ten minste 65 dagen LIO-stage.

In jaar drie en vier kun je ervoor kiezen om stage te lopen in het buitenland. Wij werken nauw samen met onderwijsinstellingen in Duitsland, Tsjechië, Denemarken, België, de Nederlandse Antillen, Zuid-Afrika en Suriname.

Opleiden in Oost-Gelderland

 

Iselinge Hogeschool leidt studenten op in nauwe samenwerking met basisscholen uit de regio. Met deze opleidingsscholen vormen we een partnerschap: Opleiden in School, Partnerschap Oost-Gelderland. Iselinge Hogeschool werkt samen met achttien besturen, die samen meer dan honderd basisscholen omvatten. En daar zijn we trots op!

Toelating

Je kunt een opleiding aan Iselinge Hogeschool volgen als je een diploma vwo, havo of mbo niveau 4 behaald hebt of als je het 21+toelatingsonderzoek goed hebt afgerond. Iedereen die naar de pabo wil en geen vwo-diploma heeft of hbo-bachelor gehaald (een Ad-diploma geeft geen vrijstelling), moet aan toelatingseisen voldoen. Dit betekent onder andere dat je moet aantonen over genoeg kennis te beschikken van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Lees meer:

Als je een havodiploma hebt behaald en havo-eindexamen hebt gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis voldoe je aan de toelatingseisen voor die vakken. Voor natuur en techniek geldt dat je aan de eisen voldoet wanneer je een havodiploma hebt behaald en je havo-eindexamen hebt gedaan in natuurkunde, biologie of NLT (Natuur, Leven en Technologie).

Als je geen havo-eindexamen hebt gedaan in (één van) de vakken of op het mbo zit, kun je door het maken van een toelatingstoets per vakgebied aantonen dat je al genoeg weet van dat vakgebied.

Heb je een vwo-diploma of hbo-bachelor gehaald? (een ad-diploma geeft geen vrijstelling) Dan hoef je geen toelatingstoetsen te maken. 

Met ingang van 1 september 2022 is er iets veranderd rondom de extra toelatingseisen en de inzet van de toelatingstoetsen voor de pabo. Studenten hebben dan ook in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nog de mogelijkheid om aan de extra toelatingseisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek te voldoen. Dit staat ook op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Studenten die vanaf 1 september 2023 willen starten met de pabo zijn verplicht om de toelatingstoets te maken van de vakgebieden waarvoor zij nog niet aan de toelatingseisen voldoen. 

Na inschrijving voor de opleiding moet je voor de start van de studie aan één toetsafname per vak deelnemen om de toelatingstoets(en) te halen. Je moet deze toetskans per vak benutten.
Als je deze kans voor een of meerdere vakken niet haalt, dan kun je wel beginnen aan de pabo. In het eerste jaar van inschrijving moet je dan alsnog voldoen aan de toelatingseis. Je krijgt in het eerste jaar van inschrijving op de pabo voor 1 februari 2024 nog twee kansen hiervoor. Als dit niet lukt, dan moet je de pabo verlaten. 

Rond je voor de start van de opleiding de toelatingstoets(en) met een voldoende af, dan hoef je in het eerste jaar van je studie geen toelatingstoetsen of opdrachten meer te maken om te laten zien dat je aan de toelatingseis voldoet. Je kunt je dan volledig richten op je studie.

Wanneer je toelatingstoetsen moet maken, is het verstandig om je daar zo snel mogelijk voor in te schrijven na bevestiging van je aanmelding voor de pabo.

De uitslag van de toelatingstoetsen is vijf jaar geldig. Kijk voor data van de toelatingstoetsen, de voorwaarden en details op  www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Met vragen kun je altijd mailen naar info@iselinge.nl of kijken bij de veel gestelde vragen op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl
 

Om havoleerlingen en mbo-studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de toelatingstoetsen voor de pabo is er hulp beschikbaar. Deze hulp bestaat uit leermaterialen die je kunt vinden via: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl 

Kijk voor meer info op Landelijke ondersteuning voor de toelatingstoetsen - Goed voorbereid naar de pabo

 

Studenten die naar de pabo gaan dienen in het eerste studiejaar (voltijd reguliere pabo en deeltijd reguliere pabo) een landelijke rekentoets te halen. Ze mogen daar drie keer over doen (m.u.v. de academische pabo). Onze ervaringen met deze toets zijn positief. De meeste studenten laten na één of twee keer zien dat ze de toets zonder grote problemen kunnen halen. Het eerste aanbod van deze toets is gepland op de introductiedag.

 

 

Vrijstellingen en EVC's
Misschien kom je in aanmerking voor vrijstellingen, omdat je eerder verworven competenties hebt (EVC’s), of elders toetsen hebt gehaald. Het is de taak van het EVC-bureau om deze in relatie te brengen met de eisen van onze opleiding. Afhankelijk van je achtergrond, doet het EVC-bureau een onderzoek. Een onderzoek kan bestaan uit het wegen en waarderen van diploma’s en certificaten die een verzoek tot vrijstelling ondersteunen. Het onderzoek kan echter ook vergezeld gaan van toetsen, analyseren van toetsresultaten en gesprekken. Het EVC-bureau brengt op basis van het onderzoek advies uit aan de examencommissie. De examencommissie neemt het besluit over vrijstellingen. 

Vrijstellingen moeten voorafgaand aan de opleiding worden aangevraagd. Tijdens de opleiding worden door het EVC-bureau geen vrijstellingen meer verleend.

Over het algemeen gaat het EVC-bureau zeer terughoudend om met vrijstellingen. Zeker voor het deeltijd verkorte opleidingstraject worden doorgaans geen vrijstellingen verleend.

Vermoed je dat jij in aanmerking komt voor vrijstellingen, dan kun je een aanvraag indienen bij het EVC-bureau. Het EVC-bureau zal onderzoek doen en op grond daarvan een advies uitbrengen aan de examencommissie.

Voor het wegen en waarderen van diploma’s of certificaten kun je tot 1 september bij het EVC-bureau terecht. Wil je meer weten, stuur dan een bericht naar evcbureau@iselinge.nl.

Aan de weging van een eerder behaald diploma of certificaten zijn geen kosten verbonden.

Ben je 21 jaar of ouder, maar niet in het bezit van één van de vereiste diploma's? Dan is er een andere mogelijkheid om toch toegelaten te kunnen worden. Je kunt dan door middel van dit formulier bij het EVC-bureau een toelatingsonderzoek aanvragen. Als je dit toelatingsonderzoek met goed gevolg aflegt, kun je starten in de vierjarige voltijdopleiding. Voor een toelatingsonderzoek voor studiejaar 2024-2025 kun je je melden tot uiterlijk 1 juni als je in september wilt starten.

Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek, het maken van een motivatietest, de landelijke toets rekenen (Wiscattoets) en een schrijfopdracht. Voor de landelijke toets rekenen moet je minimaal 103 punten halen. Vervolgens wordt een criteriumgericht interview afgenomen. De resultaten hiervan worden met jou besproken en op basis daarvan wordt door het EVC-bureau een voorstel gedaan aan de examencommissie. Deze commissie beslist uiteindelijk over de uitslag. Ook dien je de toelatingstoetsen: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek te behalen. Als je een verzoek tot inschrijving doet, krijg je informatie over het aanmelden voor de toelatingstoetsen. 

Kosten
De kosten van een toelatingsonderzoek bedragen € 210,-.

Schrijf je nu in!

Denk jij dat je de pabo wilt gaan doen aan Iselinge Hogeschool? Schrijf je in via Studielink. (Uitschrijven is ook weer mogelijk!)

 

Inschrijven

Vanaf 1 oktober 2023 kun je inschrijven voor het studiejaar 2024-2025 via Studielink. Het is fijn als je dat zo snel mogelijk doet. Via Studielink kun je zowel een verzoek tot inschrijving doen aan Iselinge Hogeschool als studiefinanciering aanvragen bij DUO. 

 

 1. Ga naar Studielink om je in te schrijven. 
   
 2. Kies voor 'Inloggen via DigiD'. Heb je geen Nederlands woonadres kies dan voor 'Aanvragen inloggegevens en inloggen’.
   
 3. Dien een inschrijfverzoek in via de button 'nieuwe inschrijving toevoegen'.

Studiekeuzecheck

Nadat wij jouw verzoek tot inschrijving hebben ontvangen, krijg je een bevestiging en een uitnodiging voor de studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck bestaat uit een verplichte beroepsoriëntatie op een basisschool en een studiekeuzecheckdag op Iselinge Hogeschool.
Wij verwachten wel dat je komt voor de studiekeuzecheckdag.

Tijdens de studiekeuzecheckdag op Iselinge Hogeschool krijg je informatie over de opleiding en neem je deel aan de WISCAT rekentoets en de Hogeschooltaal toets. Voor de WISCAT rekentoets moet je voldoen aan een minimale norm om een positief advies te krijgen. Heb je de WISCAT (pabo) rekentoets al gehaald? Dan hoef je die niet opnieuw te maken.

’s Middags krijg je een studiekeuzegesprek met een studiecoach van Iselinge Hogeschool. Dit gesprek voer je samen met een aantal medestudenten en de studiecoach. Door middel van dat gesprek willen we je een zo goed mogelijk advies geven, zodat we samen weten dat jouw studiekeuze de juiste is. Eventueel geven we je het advies om in een andere opleidingsvariant te starten of helemaal niet te starten. Als je je hebt ingeschreven voor 1 mei dan is het advies niet bindend. Heb je je na 1 mei aangemeld, dan is het bindend.

 

Kosten

De studiekosten voor de voltijdopleiding bestaan uit:

 • Het collegegeld voor studiejaar 2024-2025 is door de overheid vastgesteld op € 2530,-. Bekijk de collegegeldwijzer om te zien wat in jouw situatie de kosten zijn. 
 • De kosten voor boeken in het eerste jaar zijn het hoogst; deze bedragen ongeveer
  € 400,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding.

Studiefinanciering
Voor informatie over studiefinanciering en het bestellen van brochures kun je terecht op de site van DUO. Het centrale telefoonnummer van DUO is 050 – 599 77 55. DUO heeft ook een app: ‘Duo Student’.

Voor meer informatie over tegemoetkomingen en subsidies lerarenopleiding verwijzen we je naar DUO

Het kabinet heeft besloten de halvering van het collegegeld stop te zetten vanaf studiejaar 2024-2025. Dit is per 1 september 2024.  Alle eerstejaarsstudenten betalen vanaf studiejaar 2024–2025 het volledige collegegeldtarief dat op hen van toepassing is. Actuele informatie is te vinden op de website van Rijksoverheid.nl.

 

Veelgestelde vragen

Lees meer »

Hoe kun je je verder oriënteren?

Schrijf je nu in!

Denk jij dat je de pabo wilt gaan doen aan Iselinge Hogeschool? Schrijf je in via Studielink. (Uitschrijven is ook weer mogelijk!)