Academische Werkplaats 2024-2025

“Hoe kunnen we op een goede manier praten met kinderen over oorlog?” 
“Kan ik begrijpend lezen onderwijs ook ander doen?” 
“Inclusief onderwijs, hoe doe ik dat eigenlijk?” 

Misschien herken je dit soort vragen. Denk je ook wel eens: ‘Ik ben vast niet de enige die hiermee worstelt. Hoe zouden anderen dat oplossen?’ Lijkt het je leuk om aan de slag te gaan met vraagstukken op educatief gebied? Vind je het prettig om samen met anderen aan een ontwerp- en onderzoeksuitdaging te werken? Wil je geïnspireerd raken door en met andere (aanstaande) professionals? Dan is de Academische Werkplaats iets voor jou! 

Werkplaatsen 2024-2025

Interprofessioneel samenwerken voor een inclusief aanbod

In deze werkplaats wordt onderzocht hoe interprofessionele samenwerking kan bijdragen aan een (meer) inclusief aanbod dat optimaal tegemoetkomt aan de behoefte van elk kind en op welke manier toekomstig professionals hierop kunnen worden voorbereid in hun opleiding.

Onderwijs in begrijpend lezen

In deze werkplaats wordt gezocht naar effectieve werkwijzen om het leesonderwijs te verbeteren. We ontwerpen met behulp van de opgedane kennis kant-en-klaar lesmateriaal dat direct ingezet kan worden in de basisschool.   

Burgerschap: Samenleving in de school

In het komende studiejaar onderzoeken, ontwerpen en ervaren we burgerschapsactiviteiten, die in onze ogen aantrekkelijk, inzetbaar en effectief is. We verkennen de praktijkcontexten van de onderwijsprofessionals en studenten in de werkplaats om zo te zien welke activiteiten aansluiten op de kennis, vaardigheden en interesses van de betrokkenen, bijvoorbeeld leerkrachten, leerlingen of ouders.

Het jonge kind

In deze werkplaats wordt kennis, inzicht en handelen van professionals en studenten in lerend en bewegend spelen versterkt om zo de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en een goede doorgaande lijn tussen voorschool/kinderopvang en basisonderwijs en van groep 2 naar groep 3 te realiseren.    

Nieuwkomers en NT2

"Nieuwkomers en NT2-leerlingen krijgen onterecht vaak een lager schooladvies dan de eindtoets aangeeft."

In deze werklplaats staat de vraag centraal hoe nieuwkomers en NT2-leerlingen op basisscholen in Nederland gelijke kansen krijgen.

Historisch redeneren: oorlog en vrede

In deze academische werkplaats verdiepen we ons in de thema’s oorlog en vrede en ontwikkelen samen vernieuwende educatieve materialen voor de basisschool. Als leidraad wordt hierbij de didactiek van historisch redeneren en onderzoekend leren gebruikt.

Cognitieve diversiteit

In deze werkplaats wordt onderzocht hoe (cognitief) passend onderwijs vorm kan worden gegeven, waarbij zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele behoeften en praktische uitdagingen centraal staan.

Autonomie van leerlingen stimuleren

leer je hoe je leerlingen kunt stimuleren in hun autonomie, wat binnen verschillende onderwijsconcepten verwacht wordt van de autonomie van leerlingen en hoe verschillende professionals binnen een schoolteam kunnen werken aan een gedeelde visie op het stimuleren van autonomie bij leerlingen.

Betekenisvol onderwijs in nieuwe leeromgevingen

Binnen de werkplaats verkennen we de toepassing van nieuwe technologieën in het onderwijs en ervaren we met welke mogelijkheden, uitdagingen en vraagstukken deze technologieën het onderwijs confronteren. De vraag is steeds hoe leerkrachten en docenten in het basis- en voortgezet onderwijs een rijke, prikkelende leeromgeving kunnen creëren, verrijkt met technologie.