Update kwaliteitscoördinator / IB'er

De rol van de IB'er is de laatste jaren sterk aan verandering onderhevig. We zien een verschuiving met andere naamgeving zoals kenniscoördinator, onderwijscoach en kwaliteitscoördinator. Maar ook inhoudelijk veranderen de taak- en aandachtsgebieden. Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces in het onderwijs: de basis op orde. Meer dan ooit is er behoefte aan professionals die de pedagogische en didaktische kwaliteiten in de scholen kunnen bewaken en borgen. Kennis én vaardigheden zijn nodig om nieuwe ontwikkelingen vorm te geven, kwaliteit hoog te houden en blijvend te verbeteren, continue in te spelen op veranderingen en vraagstukken of uitdagingen die opdoemen tot een duurzame oplossing te brengen. Met deze update ben je in vier dagdelen helemaal op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en in staat om al deze (nieuwe) rollen te vervullen.  

Deze opleiding is van grote meerwaarde voor:

  • Kwaliteitscoordinator of IB’er zijn en die hun kennis willen updaten zodat het aansluit bij de actuele ontwikkelingen.

Over de opleiding

In vier bijeenkomsten ga je over je eigen grenzen heen kijken, verbindt je je eigen expertise met die van anderen. We verkennen wat professioneel samenwerken inhoudt en welke passende begeleiding en communicatie dit vraagt. Dit doen we door de positie van het kind centraal te stellen en als professional te denken in kansen en mogelijkheden zodat er een constructieve samenwerking ontstaat waarin jij je leiderschap toont. 

Inhoud van de vier bijeenkomsten:

  1. Het waarderen en begrip tonen van elkaars professionele rollen en verantwoordelijkheden binnen het team waar je nu werkt. Wat heb jij hierin te bewerkstelligen als KC/IB’er? Welk leiderschap vraagt dit en wat communiceer je dan?
  2. Effectief communiceren: het kunnen onderhandelen om verschillen in professionele gezichtspunten en persoonlijkheidsverschillen te overbruggen en het bereiken van consensus over bijvoorbeeld een te volgen aanpak van een kind, of het begeleiden van een leerkracht met een hulpvraag, of het begeleiden van intervisie en collegiale consultatie.
  3. Duurzame relaties aangaan met wederzijds vertrouwen en respect. Hoe doe je dit vanuit jouw rol, wat betekent dit bijvoorbeeld bij een klassenbezoek, een groeps- of leerlingbespreking en intervisie?
  4. Zorgzaam leiderschap door het motiveren van collega’s, door anderen beter te maken en te helpen groeien en ontwikkelen. waarbij de zorg voor kinderen centraal staat. Op welke wijze kun jij dit uitvoeren, hoe communiceer en waardeer jij dit en wat betekent het ontwikkelen van een professionele identiteit?

We werken met casussen uit de dagelijkse praktijk. Tussentijds heb je de mogelijkheid een en ander uit te proberen en onderzoeken in je eigen school. We werken met up to date praktijkmateriaal en literatuur.

Je moet een ervaren kwaliteitscoordinator of IB’er zijn.

Donderdag 16.15 tot 21.30 uur

  • 14 november
  • 30 januari
  • 27 maart
  • 17 april

Praktische informatie

Prijs
€1250

Duur
Vier bijeenkomsten van een dagdeel

Plaats
Iselinge Hogeschool

Startdatum
Begin oktober 2024 bij voldoende aanmeldingen.

Lesdag
Donderdag

Vragen?
Contactpersonen: Marcia Kuipers
Mail naar llo@iselinge.nl

De cursus gaat door bij voldoende aanmeldingen.
We bieden ook maatwerk voor besturen en samenwerkingsverbanden.