Inspiratie opdoen vanuit je bureaustoel of je luie stoel? Op donderdag 6 oktober vanaf 16.00 uur kun je digitale kennissessies van een half uur volgen. Een aantal zullen live zijn en een aantal al vooropgenomen. De thema's van de kennissessies zijn dezelfde als onze onderzoekspijlers 'pedagogische sensitiviteit en onderwijskundige keuzes' en 'denken, maken en technologie'.   

- Aan de slag met Verbindend Gezag (Marjon de Boer) 
- Lezen en wereldburgerschap (Bram en Lynn) 
- Denken en doen! (Simone Bijvoet en Rosanne Hebing) 
- Leren buiten het klaslokaal (Nienke Reessink) 
- Leerlingen aan het denken zetten in onderzoekende geschiedenislessen (Yolande Potjer) 
- Bouw je BEP: techniek, technologie en creativiteit (Lars Duistermaat - Graafschap College) 

Spreker: Marjon de Boer-Bruggink
Titel: Onderzoek naar het Kompas voor Verbindend Gezag
Onderwerp: In dit webinar worden uitkomsten en inzichten gedeeld uit het recente onderzoek van dr. Marjon de Boer-Bruggink naar het Kompas voor Verbindend Gezag in de alledaagse basisonderwijspraktijk
Aanbod: vooraf opgenomen

Spreker: Lynn Bruijsten & Bram Oonk
Titel: Lezen en wereldburgerschap
Aanbod: liveverbinding (vanuit Iselinge)

Spreker: Simone Bijvoet-van den Berg & Rosanne Hebing
Titel: Denken en Doen!
Onderwerp: Een interactieve webinar over het stimuleren van onderzoekend leren en creativiteit bij jonge kinderen (3-6 jaar) door middel van maakonderwijs.
Aanbod: liveverbinding  (vanuit Iselinge)

Spreker: Nienke Reessink
Titel: Leren buiten het klaslokaal
Onderwerp: Een rijke invulling geven aan plekken van leren in de school, in de wijk en in de regio.
Aanbod: liveverbinding  (vanuit Iselinge)

Spreker: Yolande Potjer
Titel: Leerlingen aan het denken zetten in onderzoekende geschiedenislessen
Onderwerp: Historisch redeneren in de bovenbouw.
Aanbod: liveverbinding

Spreker: Lars Duistermaat
Titel: Bouw je BEP: techniek, technologie en creativiteit
Onderwerp: Hoe kun je aan de slag met bouwen en programmeren in de klas?
Aanbod: liveverbinding (vanuit andere locatie)

Webinar: Onderzoek naar het Kompas voor Verbindend Gezag
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI0Zjk2ZDktNjgxZi00OTRhLWI0M2UtYzE0ODIwNWI0MDc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226200b37c-a03e-4996-ab02-6f5b017bb20f%22%2c%22Oid%22%3a%220fdb90f8-ac0d-4ddb-a67b-4d3d133d7398%22%7d

Webinar: Lezen en wereldburgerschap
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTMzNTIxOGEtYjA5OC00ZWJlLWFlMDQtNTY2ZWE3NjIzYzdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226200b37c-a03e-4996-ab02-6f5b017bb20f%22%2c%22Oid%22%3a%220fdb90f8-ac0d-4ddb-a67b-4d3d133d7398%22%7d

Webinar: Denken en Doen!
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E1ZGM1NDItYTkzYS00YWFkLTk4NWEtOWJhZTFmZjQ1NjVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226200b37c-a03e-4996-ab02-6f5b017bb20f%22%2c%22Oid%22%3a%220fdb90f8-ac0d-4ddb-a67b-4d3d133d7398%22%7d

Webinar: Leren buiten het klaslokaal
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA5MzIwMWEtZDlhNi00YjQyLWI2MmItNzllMjU5ZTlhZDlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226200b37c-a03e-4996-ab02-6f5b017bb20f%22%2c%22Oid%22%3a%220fdb90f8-ac0d-4ddb-a67b-4d3d133d7398%22%7d

Webinar: Leerlingen aan het denken zetten in onderzoekende geschiedenislessen
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMwOGRhODktODhjZi00YWEzLWJiY2EtYjFjYTZkYzBmZGUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226200b37c-a03e-4996-ab02-6f5b017bb20f%22%2c%22Oid%22%3a%220fdb90f8-ac0d-4ddb-a67b-4d3d133d7398%22%7d

Webinar: Bouw je BEP: techniek, technologie en creativiteit 
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RiZmJkY2EtODQyMS00ODIzLTg4MjQtZDk4NDQxOThkMWMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226200b37c-a03e-4996-ab02-6f5b017bb20f%22%2c%22Oid%22%3a%220fdb90f8-ac0d-4ddb-a67b-4d3d133d7398%22%7d

Aanmeldformulier inspiratiewebinar