Inleiding

“Wat kan ik doen om de werkbevlogenheid van de educatieve professionals in mijn team te stimuleren?” 

“Hoe kan ik door middel van spelend leren de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren?” 

“Hoe kan technologie zinvol worden ingezet in (maak)onderwijs?” 

Misschien herken je dit soort vragen. Denk je ook wel eens: ‘Ik ben vast niet de enige die hiermee worstelt. Hoe zouden anderen dat oplossen?’ Lijkt het je leuk om aan de slag te gaan met vraagstukken op educatief gebied? Vind je het prettig om samen met anderen aan een ontwerp- en onderzoeksuitdaging te werken? Wil je geïnspireerd raken door en met andere (aanstaande) professionals? Dan is de Academische Werkplaats iets voor jou! 

Interprofessioneel samenwerken voor een inclusief aanbod

In deze werkplaats wordt onderzocht hoe interprofessionele samenwerking kan bijdragen aan een (meer) inclusief aanbod dat optimaal tegemoetkomt aan de behoefte van elk kind en op welke manier toekomstig professionals hierop kunnen worden voorbereid in hun opleiding.

Leesonderwijs: kan het ook anders?

In deze werkplaats wordt gezocht naar effectieve werkwijzen om het leesonderwijs te verbeteren. We ontwerpen met behulp van de opgedane kennis kant-en-klaar lesmateriaal dat direct ingezet kan worden in de basisschool.   

De samenleving in de school, de wereld in de wijk

In deze werkplaats wordt onderzocht hoe het inzetten van de fysieke en sociale omgeving van de school kan bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor burgerschapsonderwijs. Ook bekijken we hoe uitwisseling met leeftijdsgenoten op een andere plek in de wereld kan aanzetten tot empathie en perspectiefwisseling.

Het jonge kind

In deze werkplaats wordt kennis, inzicht en handelen van professionals en studenten in lerend en bewegend spelen versterkt om zo de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en een goede doorgaande lijn tussen voorschool/kinderopvang en basisonderwijs en van groep 2 naar groep 3 te realiseren.    

Nieuwkomers en NT2

"Nieuwkomers en NT2-leerlingen krijgen onterecht vaak een lager schooladvies dan de eindtoets aangeeft."

In deze werklplaats staat de vraag centraal hoe nieuwkomers en NT2-leerlingen op basisscholen in Nederland gelijke kansen krijgen.

Historisch redeneren over het slavernijverleden: Onderzoekend geschiedenisonderwijs

In deze werkplaats staat verdieping in het slavernijverleden centraal, waarin vernieuwende educatieve materialen worden ontwikkeld om dit op de basisschool aan de orde te stellen. Als leidraad wordt hierbij de didactiek van historisch redeneren en onderzoekend leren gebruikt.

Een vliegende start: starters in het basisonderwijs

Hoe kan een startende leerkracht bekwaam handelen in verschillende contexten?

In deze werkplaats wordt onderzoek gedaan naar het activeren van het zelfregulerende vermogen en self-efficacy van een starter (de mate waarin je je handelingsbekwaam voelt). 

Omgaan met cognitieve diversiteit in de klas en in de school

In deze werkplaats wordt onderzocht hoe (cognitief) passend onderwijs vorm kan worden gegeven, waarbij zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele behoeften en praktische uitdagingen centraal staan.

STEAM: creatief denken en maakonderwijs

Hoe kun je doelgericht aan de slag met maakonderwijs in het onderwijs? En hoe kan technologie hierbij zinvol worden ingezet?  

In deze werkplaats wordt gewerkt op de snijvlakken tussen kunst, maakonderwijs en de 21e-eeuwse vaardigheden.