Sportieve en gezonde school

Het bevorderen van een gezonde leefstijl krijgt op basisscholen steeds meer aandacht. Als sportieve en gezonde school kan je een belangrijke basis leggen voor de toekomstige (on)gezondheid van de leerlingen. Door gezond gedrag te stimuleren is het mogelijk om een deel van gezondheidsproblemen te voorkomen of uit te stellen. En gezonde leerlingen hebben een positieve invloed op het pedagogisch  klimaat! Kinderen die lekker in hun vel zitten, presteren namelijk ook beter (Collard, Boutkan, Grimberg, Lucassen, Breedveld, 2014).

Om een sportieve en gezonde school te worden, zijn binnen de school leerkrachten nodig met kennis, passie en talent, die bewegen en gezondheid een prominente plaats willen geven binnen de school. Binnen deze werkplaats doen studenten, leerkrachten en specialisten (GGD) praktijkonderzoek met en op de opleidingsscholen, die verbonden zijn aan Iselinge Hogeschool. Het doel is om de opleidingsscholen om te toveren tot een sportieve & gezonde school. Het ‘gezonde school programma’ (www.gezondeschool.nl) helpt scholen om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan wordt gewerkt aan verschillende thema’s. Dit is de leidraad die gevolgd wordt door de deelnemers van de academische werkplaats. Een vignet ‘gezonde school’ kan worden aangevraagd als de deelnemende opleidingsschool één of meer thema’s op orde heeft.

De Gezonde School-aanpak sluit aan bij wat de meeste scholen al doen aan gezondheidsbevordering en versterkt wat goed gaat. Met deze aanpak wordt van losse activiteiten één geheel gemaakt. Er wordt gewerkt aan de hand  van de vier pijlers van een gezonde school: signaleren, educatie, omgeving en beleid. Daarnaast is er aandacht voor het stimuleren van een gedragsverandering (voor kind, ouders, leerkracht en directie). Zo wordt doelgericht en efficiënt gewerkt aan een gezonde leefstijl van de leerlingen. Hierdoor wordt een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend. Dat is belangrijk, voor nu en later.

Contact

Neem contact op met Nikka te Koppel of Pascal Tijdink voor meer informatie over de werkplaats ‘Sportieve & gezonde school’.

Literatuur

Collard, D., Boutkan, S., Grimberg L., Lucassen J., & Breedveld, K. (2014). Effecten van sport en bewegen op de basisschool. Verkregen op 4 oktober, 2021, van https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=3678&m=1422883370&action=file.downloadr