Het jonge kind

Jonge kinderen spelen graag en bewegen veel. Veel professionals in kinderopvang en onderwijs aan jonge kinderen benadrukken het belang van spelen voor de ontwikkeling. Spel is een kansrijke context voor het stimuleren van de ontwikkeling, als kinderen zich in hun spel ontwikkelen en de professional een actieve rol aanneemt in de begeleiding van spel.  

Een spel-georiënteerd curriculum voor jonge kinderen vereist een goede kennis van wat spel is, hoe het zich ontwikkelt en welke spelbegeleiding nodig is om aan de brede ontwikkeling van kinderen bij te dragen. In de bijeenkomsten van de academische werkplaats Het Jonge Kind gaan we kijken hoe we (aankomend) leerkrachten en pedagogisch educatief professionals kunnen bekwamen in het ondersteunen van de spelontwikkeling van het jonge kind waardoor kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en spelbegeleiding een vaste routine wordt. Hoe ziet een rijke speelleeromgeving er uit en hoe kunnen educatief professionals zich in een doorgaande lijn bekwamen in het stimuleren van de brede ontwikkeling in de context van spel, oftewel lerend spelen en bewegend leren?  

Binnen de werkplaats bestaande uit leerkrachten/onderbouwspecialisten, pedagogisch educatief professionals/coaches, studenten en docent-onderzoekers (Pabo en Ad PEP) wordt kennis, inzicht en handelen van professionals en studenten in lerend en bewegend spelen versterkt om zo de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en een goede doorgaande lijn tussen voorschool/kinderopvang en basisonderwijs en van groep 2 naar groep 3 te realiseren.    

Het onderzoek leidt tot een toolbox die gevuld kan worden met good practices, vaardigheden tastbare producten voor dagelijks handelen in de praktijk.

Contact

Neem contact op met Lonneke Harbers of Willeke Gussinklo voor meer informatie over de werkplaats 'Het jonge kind'.