Interprofessioneel samenwerken voor een inclusief aanbod

“Het onderwijs kan en moet inclusiever” stelt de Onderwijsraad (2020). Ruimte geven aan verscheidenheid, in gelijkwaardigheid samen ontwikkelen, een aanbod dat tegemoet komt aan ieders behoefte en kansen biedt om talent te ontplooien. Om dat te realiseren is het noodzakelijk dat expertise gebundeld wordt, dat professionals samenwerken. Dit gebeurt al in toenemende mate: scholen en kinderopvangorganisaties werken samen, vaak ook nog met andere partners zoals buurtwerk, jeugdzorg en sportverenigingen. Soms krijgt die samenwerking de titel IKC (integraal kindcentrum). Doel is een doorgaande lijn in de ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar, of zelfs 14 of 16 jaar. Interprofessionele samenwerking in het pedagogische en educatieve werkveld is van groot belang voor de optimale ontwikkeling van kinderen maar vraagt om specifieke vaardigheden.  

In deze werkplaats hebben we onderzocht hoe interprofessionele samenwerking kan bijdragen aan een (meer) inclusief aanbod dat optimaal tegemoetkomt aan de behoefte van elk kind en op welke manier toekomstig professionals hierop kunnen worden voorbereid in hun opleiding. Studiejaar 2024-2025 zullen we gebruiken voor de doorontwikkeling van ons product en de wijze waarop dit in de praktijk ingezet kan worden.

Contact

Neem contact op met Carolien van Riswijk en Martine voor meer informatie over de werkplaats 'Interprofessioneel samenwerken voor een inclusief aanbod'.