Nieuwkomers en NT2

We willen graag dat nieuwkomers en NT2-leerlingen op basisscholen in Nederland gelijke kansen krijgen. Daarvoor moeten we ze ongelijk behandelen en hoge ambities hebben.   

Dat dit nog lang niet altijd goed lukt blijkt uit o.a. De Staat van het Onderwijs 2022, de jaarlijkse rapportage van de Inspectie van het Onderwijs: er is een gebrek aan NT2-expertise, materiaal en methoden (Azouagh 2017; Krijnen & Appel 2014) en nieuwkomers en NT2-leerlingen krijgen onterecht vaak een lager schooladvies dan de eindtoets aangeeft. Volop kansen voor verbetering en dus ook voor studenten, die daar samen met werkveldspecialisten hun tanden in willen gaan zetten. 

Contact

Neem contact op met Pascal Tijdink voor meer informatie over de werkplaats 'Nieuwkomers en NT2'.