Omgaan met cognitieve diversiteit in de klas en in de school

Leerkrachten hebben steeds meer te maken met de grote diversiteit van leerlingen in de groep, zowel in het regulier als het speciaal (basis)onderwijs. Dit komt mede door de komst van Passend Onderwijs. Voor leerkrachten speelt daardoor steeds meer de vraag 'hoe geef je passend onderwijs aan iedere leerling?'. Naast wát het beste kan worden aangeboden aan verschillende leerlingen, is juist ook hoe en wanneer een uitdaging voor veel leerkrachten. Daarbij speelt de vraag welke factoren het beste meegenomen kunnen worden om een goed aanbod voor leerlingen te kunnen bepalen. Handelen vanuit verbinding is één van de factoren waar we expliciet bij stil willen staan.  

In deze werkplaats willen we onderzoeken hoe (cognitief) passend onderwijs vorm kan worden gegeven, waarbij zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele behoeften en praktische uitdagingen centraal staan. Ons doel is om tot advies en onderwijsproducten te komen die PO en/of S(B)O scholen kunnen gebruiken om onderwijsbehoeften te kunnen signaleren en passend onderwijs te kunnen bieden. 

Contact

Neem contact op met Simone Bijvoet-van den Berg voor meer informatie over de werkplaats 'Omgaan met cognitieve diversiteit in de klas/school'.