Inventarisatie thema's Academische Werkplaats

27-11-2023

Ieder jaar kijkt de Academische Werkplaats Oost-Gelderland uit naar de input van educatieve professionals bij het vaststellen van actuele thema's in het onderwijs. Deze inventarisatie van praktijkvragen vormt de basis voor het bepalen van de focusgebieden van de Academische Werkplaats, waar pabo-studenten, leerkrachten, docent-onderzoekers, en experts samenwerken aan onderzoek en het ontwikkelen van praktische kennis.

Voor het studiejaar 2024-2025 blijft de samenwerking gericht op het creëren van educatieve ontwerpen in de Academische Werkplaats, gekoppeld aan de minoren van derdejaars pabo-studenten. Naast de bestaande werkplaatsen die volgend jaar doorgaan, zullen één of twee nieuwe werkplaatsen worden opgezet. Deze keuzes worden gemaakt op basis van een inventarisatie van werkveldvraagstukken, verzameld tussen november en december.

De focus van de nieuwe werkplaatsen zal liggen op de drie profielen van de onderzoeksprogrammering: pedagogisch sensitief handelen, toekomstvaardigheden, en gelijke kansen en inclusiviteit. Een gestructureerde aanpak wordt gehanteerd door een lijst met veelgenoemde thema's aan te bieden, waardoor deelnemers alleen hoeven aan te geven welke thema's zij in meer (vijf sterren) of mindere mate (1 ster) interessant vinden.

Deze aanpak vergemakkelijkt het proces van themabepaling en zorgt ervoor dat de Academische Werkplaats Oost-Gelderland nauw aansluit bij de behoeften en uitdagingen van het educatieve werkveld. Aan het einde van de vragenlijst is er ook ruimte voor deelnemers om andere relevante problemen en vraagstukken toe te voegen die niet zijn opgenomen in de voorgestelde thema's.

Het streven is om gezamenlijk te werken aan innovatieve educatieve ontwerpen die een positieve impact hebben op het onderwijslandschap. De Academische Werkplaats Oost-Gelderland nodigt educatieve professionals uit om actief deel te nemen aan dit proces. De vragenlijst is in te vullen via https://forms.office.com/e/kLNFgpmSAM.