Sfeer op Iselinge Hogeschool zeer goed gewaardeerd door studenten bij Nationale Studenten Enquête 2024

28-05-2024

Iselinge Hogeschool is opnieuw goed beoordeeld door de studenten in de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2024. De studenten zijn vooral tevreden over de sfeer, studiebegeleiding, stages en de betrokkenheid van de docenten.

 Vooral opvallend is dat de hogeschool ieder jaar hoge scores krijgt voor de sfeer. De hogeschool scoort een 4,34 (op een schaal van 5) voor de tevredenheid met de sfeer op de opleidingen. Het landelijke gemiddelde is 4,07.

Directeur-bestuurder van Iselinge Hogeschool, Anne-Marie Haanstra zegt over de resultaten: “In een tijd dat er veel bezorgdheid is over de mentale gezondheid van studenten, is het goed om te zien dat studenten zich fijn voelen op Iselinge Hogeschool. Ze waarderen de betrokkenheid en het contact met docenten en begeleiders van Iselinge Hogeschool en de het werkveld. Deze hoge waardering geeft aan dat ze zich echt gezien voelen.

We zijn er trots op dat de studiebegeleiding, die vorig jaar gedaald was naar 3,89, dit jaar weer gestegen is naar 4,06. Deze resultaten zijn een erkenning van de inzet en toewijding van ons team dat samen met onze werkveldpartners een positieve leeromgeving creëert.”

Hoewel de algemene feedback positief is, is er ook ruimte voor verbetering in de inhoud van de opleiding en de kennis van de beroepspraktijk bij docenten. Om dit te verbeteren zet de hogeschool onder andere in op interprofessionele leerteams op basisscholen waarbij de studiecoach vanuit de opleiding ook aanwezig is op de stageplek. 

De NSE is een jaarlijks terugkerend onderzoek onder studenten in het hoger onderwijs. Het biedt waardevolle inzichten in de studenttevredenheid en de kwaliteit van het onderwijs.

De resultaten van de NSE2024 zijn te bekijken via www.studiekeuze123.nl/nse/dashboard.

Bijlage(n):