Online banenmarkt en informatie Ad-PEP

In februari start de associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Professional (Ad-PEP) weer bij Iselinge Hogeschool. Met deze deeltijdopleiding kun jij in twee jaar een hbo-diploma halen. Je gaat op woensdagmiddag en –avond naar school en ten minste 16 uur per week werk je/loop je stage in het onderwijs, kinderopvang of jeugdzorg. Je kunt met het diploma van de Ad-PEP doorgroeien in het onderwijs als lerarenondersteuner (of soortgelijke functies), en in de kinderopvang gaan werken als pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 

De ad-Pedagogisch Educatief Professional is een opleiding op hbo-5 niveau die je combineert met een relevante baan of stage. Theorie en praktijk versterken elkaar!
Ben je geïnteresseerd in deze opleiding? Maak dan kennis met de praktijk en ontmoet verschillende werkgevers uit het onderwijs, de kinderopvang of jeugdzorg op de online banenmarkt.

Presentatie over Ad-PEP

Proefles Ad-PEP

Wat kun je met de Ad-PEP in het onderwijs?

Brochure

Humankind

Werken bij Humankind betekent je inzetten voor optimale groei en bloei van ieder kind. Humankind heeft 435 locaties verspreid door heel Nederland waaronder 79 locaties in de Achterhoek. 

Avonturijn

Verspreid over de Achterhoek heeft Kindercentrum Avonturijn 37 locaties voor buitenschoolse opvang, kinderopvang en speelleergroepen.

Zonnekinderen

Kinderopvang Zonnekinderen is een middelgrote kinderopvang organisatie met locaties in de Liemers, Lingewaard en de Achterhoek. Bij Kinderopvang Zonnekinderen is ieder kind het stralend middelpunt! Dit betekent dat we ieder kind als een individu de mogelijkheid bieden om zich in zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.

Zonnekinderen heeft jaarlijks plaats voor 2 studenten. Studenten die praktijkervaring voor de studie op willen doen bij Zonnekinderen, zijn al gekwalificeerd voor het werken in de kinderopvang (MBO 4, oa/gpm). Gedurende de opleiding werken ze in de praktijk op basis van een arbeidsovereenkomst. Zonnekinderen zorgt voor goede begeleiding van de student door ervaren medewerkers, zoals pedagogisch medewerkers met een HBO-achtergrond, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers kwaliteitszorg en leidinggevenden.

Studenten kunnen bij Zonnekinderen onder meer de volgende ervaring opdoen:

  • Werken op een Integraal Kind Centrum (IKC)
  • VVE locaties (alle locaties zijn VVE locaties)
  • Kinderdagverblijf: Babygroepen, peutergroepen, verticale groepen
  • Buitenschoolse opvang: jongere en oudere BSO leeftijd (4-12 Jaar)
  • Gespecialiseerde coaches op het gebied van onze pijlers Sport, Natuur & avontuur, Cultuur, Multimedia en Wereldwijs
  • Staf-/beleidsafdeling Kwaliteitszorg
  • Pedagogisch coaches
  • Trainers voor Startblokken, Babyspecialist, Gezonde kinderopvang, ZIN

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de afdeling HRM van Zonnekinderen door een mail te sturen naar HRM@zonnekinderen.nl of te bellen: 0316 – 343590.

 

Onderwijsspecialisten

De Onderwijsspecialisten bieden (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Dat doen ze op scholen in de regio’s Arnhem, Overbetuwe, Zuidwest-Veluwe, Liemers, Achterhoek en Stedendriehoek.

Basisscholen

Iselinge Hogeschool heeft nauwe contacten met basisscholen in de regio mede doordat we al vele jaren een pabo-opleiding aanbieden. Meer dan 100 scholen uit de Achterhoek en Liemers zijn aangesloten bij Iselinge Hogeschool via Opleiden in School partnerschap Oost-Gelderland. Deze scholen zijn op de hoogte van de associate degree Pedagogisch Educatief Professional en wat een student van deze opleiding kan bieden. Uiteraard kunnen ook basisscholen die niet aangesloten zijn bij Opleiden in School een stage/werkplek bieden.